Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

07.08.2015

Slovenska vojska se pripravlja na mednarodno operacijo EU NAVFOR MED

Danes, 7. avgusta, je bil v Vojašnici slovenski pomorščaki v Ankaranu postroj enote, ki se pripravlja na odhod v mednarodno operacijo Evropske unije v južnem delu osrednjega Sredozemlja (EUNAVFOR MED).

Kot odziv na tragične dogodke v Sredozemlju, povezane z migracijskimi pritiski, je bilo aprila 2015 posebno zasedanje Evropskega sveta (ES). Voditelji držav in vlad so sprejeli posebno izjavo, v kateri so opozorili na resnost razmer v Sredozemskem morju in izpostavili potrebo po preprečevanju novih žrtev na pomorskih migracijskih poteh. Da bi dosegli ta cilj, so sprejeli vrsto usmeritev, katerih namen je okrepiti prisotnost EU na morju, intenzivirati boj proti tihotapcem ljudi, preprečevati nezakonite migracijske tokove ter okrepiti notranjo solidarnost in odgovornost.

Del teh prizadevanj bo podprla tudi Slovenska vojska, skladno s sklepom, ki ga je Vlada RS sprejela 6. julija, o sodelovanju Republike Slovenije v operaciji. Ministrstvo za obrambo je 10. julija in 6. avgusta 2015 izdalo odredbo o oblikovanju slovenskega kontingenta in Slovenski vojski naložilo njegovo pripravo za sodelovanje v operaciji EUNAVFOR MED. Glavno vodilo slovenskega vojaškega prispevka v operaciji je humanitarni vidik.

Slovenska vojska bo sodelovala v poveljniški strukturi operacije in v južnem delu osrednjega Sredozemlja z zdravstveno skupino ROLE 2 in večnamensko ladjo Triglav 11 s posadko. V enoletnem mandatu bosta oblikovana dva kontingenta, ki bosta delovala v šestmesečni rotaciji. V okviru prvega kontingenta v poveljstvu operacije v Rimu od 1. avgusta že delujeta dva pripadnika. Ladja Triglav bo v okviru prvega kontingenta v operacijo napotena za obdobje 3-4 mesecev.

Operacija je del celovitega pristopa EU in mednarodne skupnosti za reševanje problematike tihotapljenja ljudi in ilegalnih migracij v regiji. Hkrati je operacija del širšega pristopa v sodelovanju s strateškimi in regionalnimi partnerji v sklopu celovitega naslavljanja strukturnih razlogov migracij v državah izvora. Glavni namen operacije, katere prvotni mandat naj bi trajal eno leto, je prekinitev modelov delovanja tihotapcev z ljudmi v Sredozemlju. Osredinjeno delovanje EU v južnem delu osrednjega Sredozemlja pomeni krepitev že delujočih skupnih operacij Triton in Pozejdon s povečanjem finančnih sredstev in razširitvijo področja njihovega delovanja. Poleg tega se bo povečala podpora državam EU v regiji pri nadzoru meja in tihotapskih poti, izboljšal se bo dialog z Afriško unijo o tej problematiki ter poglobilo politično sodelovanje z državami izvora, da bi odpravili vzroke migracij, tudi s povečanjem razvojnega sodelovanja. ES se je poleg tega zavzel, da se bo na podlagi mednarodnega prava boril proti tihotapcem z načrtnimi ukrepi identifikacije, zajetja in onesposabljanja plovil, preden jih lahko uporabijo tihotapci.