Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

04.08.2017

Slovenska vojska še naprej zaposluje

Slovenska vojska vabi v svoje vrste nove kandidatke in kandidate. Različne oblike sodelovanja v njej so mogoče ob izpolnjevanju pogojev, ki so natančneje opisani na www.postanivojak.si.

V stalni sestavi SV se lahko zaposlijo kandidati stari od 18 do 27 let, pogodbe o služenju v rezervni sestavi lahko sklenejo kandidati stari do 45 oziroma 55 let, za tri mesece pa se vojski na prostovoljno služenje vojaškega roka lahko pridružijo kandidati, stari od 18 do 27 let. Vsi, ki s SV sklenejo pogodbo o zaposlitvi kot pripadniki stalne sestave, prejmejo tudi finančno nagrado v višini do pet povprečnih bruto plač na zaposlenega v RS.