Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

27.11.2015

Slovenska vojska še naprej v enakem obsegu v mednarodnih operacijah in misijah

V desetih mednarodnih operacijah in misijah deluje 400 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske. Težišče delovanja Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah je na Kosovu, njeni pripadniki pa delujejo še v Afganistanu, Bosni in Hercegovini, Italiji, Libanonu, Maliju, Makedoniji, Siriji in Srbiji.

Kfor (Kosovo Force)
V silah Kfor na Kosovu deluje 32. slovenski kontingent s 309 pripadniki in pripadnicami. Del kontingenta, ki je naloge prevzel pred kratkim, je v teh dneh končal priprave za izvajanje namenskih nalog. Poslanstvo sil Kfor je zagotavljanje in ohranjanje varnosti za vse državljane, pri čemer sodelujejo z drugimi mednarodnimi organizacijami, delujočimi na Kosovu. Glavne naloge slovenskega kontingenta so varovanje objektov posebnega pomena, zagotavljanje svobode gibanja in zagotavljanje helikopterske podpore.

RSM (Resolute Support Mission)
V nebojni svetovalni misiji Odločna podpora (Resolute Support) v Afganistanu že peti mesec deluje drugi sedemčlanski slovenski kontingent. Pripadniki delujejo v okviru Poveljstva za usposabljanje in svetovanje Zahod v bazi Arena v Heratu; dva sta vojaška svetovalca v 207. korpusu afganistanske vojske, ostali pa opravljajo naloge v Poveljstvu za usposabljanje in svetovanje Zahod. Vojaško svetovanje se v večini primerov izvaja v poveljstvu 207. korpusa v bližnjem Campu Zafar.

EUTM Mali (European Union training mission)
V Maliju deluje šesti slovenski kontingent s tremi pripadniki, ki pomagajo usposabljati malijsko vojsko v vadbenem centru Koulikoro. Pripadnike malijske vojske so skupaj s pripadniki italijanskih oboroženih sil učili osnove preživetja na bojišču, osnovne bojne postopke, streljanje z avtomatsko puško AK 47 ter osnove medicine. Trenutno slovenski pripadniki sodelujejo pri usposabljanju nove enote malijske vojske. V prihodnjih mesecih se bo kontingent skladno s sklepom vlade povečal na do deset pripadnikov Slovenske vojske. 

Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon)
Naloge v operaciji Združenih narodov Unifil opravlja 14 pripadnikov 19. kontingenta Slovenske vojske, katerih naloga je izvajanje nadzora celotnega območja odgovornosti, vključno z nadzorom razmejitvene črte med Libanonom in Izraelom ter vseh vstopnih točk v območje južnega Libanona, pa tudi pomoč libanonski vojski pri reševanju nestabilnih razmer.

UNTSO (United Nations Truce supervision Organization)
V mirovni operaciji, ki je bila ustanovljena leta 1948 in je tako najstarejša misija Združenih narodov, naloge vojaških opazovalcev opravljajo trije pripadniki 17. kontingenta Slovenske vojske v dveh različnih državah, Izraelu in Libanonu. Njihova trenutna naloga je nadzorovanje spoštovanja resolucije Združenih narodov 1701 o  prenehanju sovražnosti med sprtima stranema. Glavne naloge vojaških opazovalcev so patruljiranje ob razmejitveni, tako imenovani modri črti in v naseljih v južnem Libanonu, sestanki s predstavniki lokalnih oblasti, delo na opazovalnicah in inšpekcijski nadzori na Golanu.

EUNAVFOR Med
V operaciji EUNAVFOR Med, katere glavni cilj je omejevanje delovanja tihotapcev z ljudmi v Sredozemlju, deluje prvi slovenski kontingent, ki šteje 49 pripadnikov in pripadnic. Ti delujejo na večnamenski ladji Triglav 11, v poveljstvu operacije v Rimu, v operativnem poveljstvu in v Role 2 na poveljniški ladji Cavour, nacionalni podporni element pa je nastanjen v Augusti. Posadka VNL Triglav 11 je v prvem mesecu delovanja izvedla več plovb v svojem območju, pri čemer so dvakrat posredovali in pri tem s tihotapskih čolnov rešili 176 ljudi. V sklopu plovb posadka izvaja tudi samostojna ali skupna urjenja v različnih postopkih, pri čemer je poudarek namenjen postopkom varnosti, kot so postopki iz požarne varnosti, preprečevanja prodora vode, spusta čolna v vodo in podobno. Čas v pristanišču je namenjen vzdrževanju ladijskih sistemov in psihofizični pripravi posadke.

Nato NLO Skopje
Osnovna naloga predstavnika Slovenske vojske v Natovi pisarni v Skopju je svetovanje obrambnim strukturam v državi gostiteljici pri vojaškem vidiku varnostnih reform.

Nato MLO Beograd
Osnovna naloga predstavništva Nata, v katerem deluje en pripadnik Slovenske vojske, je svetovanje in pomoč pri transformaciji srbske vojske in pri približevanju standardom Nata. Skupina za obrambne reforme, ki jo skupaj vodita predstavnik Srbije in Nata, je bila ustanovljena s ciljem, da svetuje in podpira srbske oblasti pri reformaciji in modernizaciji srbskih oboroženih sil ter zagotavlja moderni demokratični nadzor nad obrambnimi strukturami.

Natovo poveljstvo Sarajevo in operacija EU Althea
Naloge v Bosni in Hercegovini opravlja 34. slovenski kontingent s 13 pripadniki in pripadnicami Slovenske vojske.

V Natovem poveljstvu Sarajevo delujejo štirje pripadniki Slovenske vojske, ki nudijo pomoč Bosni in Hercegovini pri implementaciji vojaškega vidika reform varnostnega sektorja, svetujejo vladnim organom Bosne in Hercegovine pri reformi obrambnega sektorja ter usklajujejo aktivnosti in pomoč pri implementaciji sprejetih ciljev v okviru Partnerstva za mir.

Cilj operacije Althea, v kateri deluje devet pripadnikov Slovenske vojske, je prispevati k varnemu in stabilnemu okolju v Bosni in Hercegovini, preprečiti ponovno eskalacijo nasilja in omogočiti izvajanje preostalih vidikov Daytonsko-pariškega mirovnega sporazuma. Slovenski kontingent zagotavlja podporo oboroženim silam Bosne in Hercegovine pri izgradnji njenih zmogljivosti in usposabljanju.

Slovenska vojska je svoje pripadnike prvič napotila v operacijo kriznega odzivanja 14. maja 1997 na humanitarno operacijo Alba v Albaniji. Februarja 2007 je Slovenska vojska v operacijo prvič napotila enoto velikosti bataljona, ki je prevzela lastno območje odgovornosti in imela v sestavi tudi pripadnike drugih vojsk članic Nata.