Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

22.03.2012

Slovenska vojska partner projekta Očistimo Slovenijo 2012

V okoljski akciji Očistimo Slovenijo 2012, ki bo potekala v soboto, 24. marca, bo tako kot predlani znova aktivno sodelovala tudi Slovenska vojska. V dogovoru s posameznimi slovenskimi občinami bo ta dan Slovenska vojska angažirala okrog 1.000 pripadnikov in pripadnic, ki bodo z več kot 80 vojaškimi tovornimi vozili sodelovali pri čiščenju divjih odlagališč na 64 lokacijah po Sloveniji.

Na Primorskem bo na 9 lokacijah v občinah Pivka, Ilirska Bistrica, Komen, Divača, Sežana in Idrija ter v Mestni občini Koper čistilo 100 pripadnikov in pripadnic iz 430. mornariškega diviziona, 45. oklepnega bataljona, 460. artilerijskega bataljona in 11. bataljona za zveze, v pomoč pri odvozu smeti bodo uporabili 13 tovornih vozil.

Na Notranjskem bo na 7 lokacijah divjih odlagališč v občinah Borovnica, Brezovica, Bloke, Cerknica, Loška dolina in Vrhnika angažiranih 70 pripadnikov in pripadnic iz 460. artilerijskega bataljona in 11. bataljona za zveze ter 7 tovornih vozil Slovenske vojske.

Največ lokacij divjih odlagališč, in sicer 16, kjer bodo aktivni slovenski vojaki, je na Gorenjskem, tam bo v občinah Bled, Domžale, Jesenice, Kamnik, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Radovljica, Trzin in Vodice ter v Mestni občini Kranj čistilo 170 pripadnikov in pripadnic iz 132. gorskega bataljona, Poveljstva za podporo, 10. motoriziranega bataljona in 18. bataljona za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo, angažiranih pa bo tudi 20 tovornih vozil.

Pripadnikom Slovenske vojske se bo na Gorenjskem pri čiščenju pridružil tudi minister za obrambo Aleš Hojs in sicer na lokaciji divjega odlagališča ob cesti, ki povezuje Zgornje Gorje in Zatrnik. Odlagališče je pri kapelici, ki je od smučišča Zatrnik oddaljena približno kilometer. Pri čiščenju na tem delu bo udeležen alpskoizvidniški vod s potrebno opremo. Čistili bodo prepad nad Pokljuško luknjo; s pomočjo gorniške opreme se bodo spustili v prepad in smeti povlekli do ceste, kjer jih bodo naložili na vozila.

V ljubljanski mestni občini in njeni okolici bo na 4 lokacijah čistilo 50 pripadnikov in pripadnic iz 10. motoriziranega bataljona, v pomoč jim bo 5 tovornih vozil.

Veliko divjih odlagališč je tudi na Dolenjskem, na 14 lokacijah v občinah Brežice, Krško, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Litija, Sevnica in Škofljica ter v Mestni občini Novo mesto bo čistilo tudi 250 pripadnikov in pripadnic iz 10. motoriziranega bataljona, 14. inženirskega bataljona, Enote za specialno delovanje, 15. helikopterskega bataljona, Letalske šole, 9. bataljona zračne obrambe, 107. letalske baze in Letalsko-tehnične enote, v pomoč jim bo 17 vojaških tovornih vozil.

Na Koroškem bo pri čiščenju divjih odlagališč Slovenska vojska sodelovala s 100 pripadniki in pripadnicami iz 670. logističnega bataljona ter 7 tovornimi vozili, in sicer na 4 lokacijah v občinah Prevalje, Radlje ob Dravi in Ravne na Koroškem ter v Mestni občini Slovenj Gradec.

Slovenska vojska bo pomagala tudi pri čiščenju na Štajerskem. Tako bo na 9 lokacijah 280 pripadnikov in pripadnic iz 20. motoriziranega bataljona, 670. logističnega bataljona in 74. motoriziranega bataljona z 20 tovornimi vozili vključenih v čistilno akcijo v občinah Oplotnica, Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica ter v celjski in mariborski mestni občini. V Murski Soboti bodo pripadniki 74. motoriziranega bataljona pomagali pri čiščenju mestnega jedra, drugi pripadniki in pripadnice Slovenske vojske pa se bodo v akcijo vključili v svojih lokalnih okoljih.

Pred sobotno vseslovensko akcijo v Slovenski vojski že potekajo čiščenja in urejanja zemljišč, ki so v lasti Ministrstva za obrambo, vojašnic, skladišč ter drugih objektov Slovenske vojske, pa tudi neposredne okolice teh objektov. 

http://www.ocistimo.si