Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

04.06.2018

Slovenska vojska nadaljuje s podporo varovanja državne meje

Pripadniki Slovenske vojske nadaljujejo s podporo Policiji pri varovanju državne meje pred nelegalnimi migracijskimi tokovi. V povprečju je dnevno na nalogah varovanja državne meje  vključenih okrog 70 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske v dveh izmenah.

Slovenska vojska sodeluje v mešanih patruljah s Policijo od 18. februarja 2016. Do konca letošnjega maja je bila na tovrstnih nalogah vključena v 31.294 mešanih patruljah, za kar je bilo potrebnih več kot 51.000 napotitev pripadnikov Slovenske vojske. V maju je Slovenska vojska na naloge varovanja državne meje napotila tudi pripadnike pogodbene rezervne sestave. Na ta način Slovenska vojska, ki se sooča z naraščajočim kadrovskim primanjkljajem in ob dejstvu, da je okrog 1.000 pripadnikov in pripadnic iz različnih enot  angažiranih na usposabljanju bataljonske bojne skupine, še naprej opravlja naloge v  nespremenjenem obsegu.