Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

15.03.2012

Slovenska vojska nad vadiščem Poček ne širi območja z začasnim izvajanjem zapor zračnega prostora

V zvezi z zapisi v medijih o širitvi območja zapor zračnega prostora na območju osrednjega vadišča Slovenske vojske na Počku podajamo naslednje obvestilo.

Kontroli zračnega prometa Slovenije, d. o. o., je bila podana prošnja za ureditev in prilagoditev režima občasnih zapor zračnega prostora nad vadiščem. Ta je bila s strani Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o., tudi odobrena. Namen ureditve je izključno v povečanju varnosti letenja in usposabljanja ter splošne varnosti na območju vadišča.

Zračni prostor nad vadiščem se je že do zdaj in se bo tudi v prihodnje zapiral le občasno.  Skladno s potrebami usposabljanja in urjenja pripadnikov Slovenske vojske se zapira le takrat, kadar je to nujno za varnost zračnih plovil, ki bi letela nad vadiščem. Zapira se v točno določenih časovnih intervalih. V preteklem letu je bil zračni prostor na omenjenem območju zaprt vsak drugi mesec v povprečju 20 ur.

Zračni prostor je bil na tem območju do nedavnega razdeljen na tri cone, nova ureditev ga deli na šest. S takšno ureditvijo lahko zapiramo le posamezne dele zračnega prostora, s čimer smo lahko prilagodljivejši in s tem povzročamo manj ovir v zračnem prostoru.

Aprila 2012 Slovenska vojska načrtuje okrog 30 ur zapor dela zračnega prostora nad vadiščem, in sicer razporejeno v šestih dneh. Za prihodnja usposabljanja ne predvidevamo večjih sprememb v obsegu ur zapor zračnega prostora v primerjavi s predhodnim obdobjem.

V primeru nujnih letov skozi zaprti del zračnega prostora nad vadiščem je že zdaj v veljavi postopek, po katerem se aktivnosti Slovenske vojske na vadišču začasno prekinejo, s čimer se omogočijo nujni leti.