Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

07.07.2017

Slovenska vojska na mednarodni vojaški vaji Saber Guardian 2017

Slovenska vojska od 26. junija do 12. avgusta sodeluje na mednarodni vojaški vaji Saber Guardian 2017 (MVV SAGN 17), ki združuje 18 ločenih vaj v sedmih državah in bo vključevala 25.000 zavezniških vojakov iz 22 držav, od tega 450 pripadnikov Slovenske vojske, ki bodo udeleženi v različnih posameznih aktivnostih vaje.
Nosilna enota za izvedbo MVV SAGN 17 je 72. brigada, ki je v sodelovanju s Poveljstvom sil, Vojaško zdravstveno enoto, 15. polkom vojaškega letalstva in Enoto za specialno delovanje izvedla aktivnosti za uspešno udeležbo Slovenske vojske na vaji. Cilj MVV SAGN 17 je promoviranje stabilnosti in varnosti na širšem območju južne Evrope in Črnega morja, utrjevanje zavezništva ter izvajanje jamstvenih ukrepov. V času usposabljanja bodo prav tako preverili enote v procesu izgradnje zmogljivosti.

Na MVV Dragoon Guardian, ki poteka od 26. junija do 22. julija na področju od Nemčije do Bolgarije, sodeluje 58 pripadnikov iz 74. pehotnega polka z dodanimi logističnimi elementi. Pripadniki Slovenske vojske so se z 11 vozili skupaj z zavezniško enoto premaknili iz Nemčije preko Češke, Madžarske in Romunije v Bolgarijo. Na tej poti bodo izvedli več taktičnih nalog, ki bodo smiselno povezane v scenarij vaje SAGN 17. V vajo se 8. julija v Romuniji vključi tudi vod Vojaške policije Slovenske vojske z 32 pripadniki in 10 vozili.

Na MVV Black Swan, ki bo potekala od 8. do 22. julija na Madžarskem, bo sodelovalo 40 pripadnikov iz 15. polka vojaškega letalstva in Enote za specialno delovanje.

MVV Dacian Guardian, katere del je tudi vaja Immediate Response, bo potekala od 8. do 16. julija. Vaje Immediate Response, ki bo potekala kot računalniška podprta štabna vaja v Postojni, se bo udeležilo 132 pripadnikov iz poveljstva Bataljonske bojne skupine, Centra za združeno usposabljanje in 72. brigade. Trije pripadniki se bodo udeležili računalniško podprte štabne vaje Dacian Guardian v Bolgariji.
Na MVV Mascal – BMTF (Balkan Medical Task Force), ki bo potekala od 9. do 19. julija v Romuniji, bo sodelovalo 9 pripadnikov iz Vojaške zdravstvene enote.
Na MVV Tobruq Legacy, ki bo potekala od 10. do 22. julija v Romuniji, bo sodelovalo 45 pripadnikov z 16 vozili iz voda zračne obrambe 72. brigade skupaj z dodanimi enotami iz 1. brigade, 15. polka vojaškega letalstva in Vojaške zdravstvene enote.

Na MVV Noble Partner, ki bo potekala od 27. julija do 12. avgusta v Gruziji, bo sodelovalo 37 pripadnikov iz 74. pehotnega polka, ki bodo pred tem sodelovali na MVV Dragoon Guardian.

V času MVV SAGN 17 bo 150 pripadnikov iz 74. pehotnega polka in Rodovskega bataljona 72. brigade s 23 vozili sodelovalo na mednarodni vojaški vaji Platinum Lion 17 (MVV PLLN 17), ki bo potekala v Bolgariji od 31. julija do 12. avgusta. Cilj sodelovanja na MVV PLLN 17 je izboljšati povezljivost v zavezništvu, uriti vode v uporabi ognja in manevra ter izvesti taktično vajo z bojnim streljanjem.

Fotografije:
- od 1 do 4: www.facebook.com/2ndCavalryRegiment,
- od 5 do 9: arhiv 74. pehotnega polka.