Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.07.2017

Slovenska vojska na mednarodni vojaški vaji Saber Guardian 2017

Pripadniki in pripadnice različnih enot Slovenske vojske sodelujejo na mednarodni vojaški vaji Saber Guardian 2017, ki med 26. junijem in 12. avgustom poteka pod poveljstvom ameriških sil v Evropi, vanjo pa je vključenih okrog 25.000 pripadnikov iz vojsk več kot 20 držav. Cilj vaje je izboljšati povezljivost, doseči pripravljenost v celotnem spektru vojaških operacij za podporo varnosti in stabilnosti v črnomorski regiji, utrjevanje zavezništva ter izvajanje jamstvenih ukrepov.

Vaja združuje 18 ločenih vaj, ki se odvijajo v sedmih državah, na njih pa v različnih aktivnostih sodeluje okrog 450 pripadnikov Slovenske vojske.

Na mednarodni vojaški vaji Dragoon Guardian, ki med 26. junijem in 22. julijem poteka na področju od Nemčije do Bolgarije, sodeluje 58 pripadnikov iz 74. pehotnega polka z dodanimi logističnimi elementi. Pripadniki Slovenske vojske so z 11 vozili skupaj z zavezniško enoto izvedli premik iz Nemčije preko Češke, Madžarske in Romunije v Bolgarijo. Na poti izvajajo različne taktične naloge, 8. julija pa se je v Romuniji vaji priključil še vod vojaške policije Slovenske vojske z 32 pripadniki in 10 vozili.

Na mednarodni vojaški vaji Black Swan, ki med 8. in 22. julijem poteka na Madžarskem, sodeluje 40 pripadnikov iz 15. polka vojaškega letalstva in Enote za specialno delovanje.

Mednarodna vojaška vaja Dacian Guardian, katere del je tudi vaja Immediate Response, je med 8. in 16. julijem kot računalniško podprta štabna vaja potekala v Postojni, na njej je sodelovalo 132 pripadnikov iz poveljstva Bataljonske bojne skupine, Centra za združeno usposabljanje in 72. brigade, trije pripadniki pa so medtem sodelovali na računalniško podprti štabni vaji Dacian Guardian v Bolgariji.

Na mednarodni vojaški vaji Mascal – BMTF (Balkan Medical Task Force), ki med 9. in 19. julijem poteka v Romuniji, sodeluje 9 pripadnikov iz Vojaške zdravstvene enote.

Mednarodna vojaška vaja Tobruq Legacy med 10. in 22. julijem poteka v Romuniji, na njej pa s 16 vozili sodeluje 45 pripadnikov voda zračne obrambe 72. brigade z dodanimi elementi iz 1. brigade, 15. polka vojaškega letalstva in Vojaške zdravstvene enote.

Na mednarodni vojaški vaji Noble Partner, ki bo med 27. julijem in 12. avgustom potekala v Gruziji, bo sodelovalo 37 pripadnikov iz 74. pehotnega polka, ki bodo pred tem sodelovali tudi na mednarodni vojaški vaji Dragoon Guardian.

V času mednarodne vojaške vaje Saber Guardian 2017 bo še 150 pripadnikov iz 74. pehotnega polka in Rodovskega bataljona 72. brigade s 23 vozili sodelovalo na mednarodni vojaški vaji Platinum Lion 17, ki bo med 31. julijem in 12. avgustom potekala v Bolgariji. Cilji te vaje bodo izboljšati povezljivost v zavezništvu, uriti vode v uporabi ognja in manevra ter izvesti taktično vajo z bojnim streljanjem.