Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

22.01.2009

Slovenska vojska je v teh dneh postala bogatejša še za en pomemben normativni dokument - Doktrino vojaške logistike

Doktrino vojaške logistike je izdelala skupina pripadnikov Slovenske vojske - strokovnjakov s področja logistične podpore, ki so svoje znanje pridobivali preko dolgoletnih delovnih izkušenj na funkcijskem področju logistike Slovenske vojske v domačem in mednarodnem okolju ter na civilnih in vojaških izobraževalnih ustanovah, ki se ukvarjajo z logistiko kot vedo.

Izhodišča za izdelavo Doktrine vojaške logistike so Vojaška doktrina, doktrine s področja logistike zveze Nato ter Koncept logistične podpore za vojaške operacije evropske varnostne in obrambne politike.

Doktrina vojaške logistike temelji na izkušnjah in teoretičnih spoznanjih tako vojaške kot civilne vede o logistiki. Namenjena je enotnemu delovanju logistične podpore Slovenske vojske ter uporabi enotne logistične terminologije. Z njo morajo biti poleg štabnih organov logistike dobro seznanjeni tudi poveljniki in načelniki, nosilci načrtovanja razvoja in uporabe logistične podpore ter izvajalci izobraževanja in usposabljanja v Slovenski vojski. 

Doktrina vojaške logistike je izšla v nakladi 400 izvodov in tudi v elektronski obliki in je razdeljena v vsa poveljstva in enote Slovenske vojske, njena izposoja pa je mogoča tudi v Knjižnično-informacijskem centru PDRIU.