Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

31.08.2015

Slovenska vojska je pomemben del šestdesetletnega uspešnega delovanja meteorološke postaje na Kredarici

V soboto, 29. avgusta, je bila na Kredarici slovesnost ob šestdesetletnici meteorološke postaje. Slovesnosti se je udeležil tudi načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman. Slovenska vojska je tudi sicer organizatorjem pomagala s helikopterskimi prevozi materiala in opreme za obnovo meteorološke postaje, ter s prevozom udeležencev slovesnosti, ki jo je popestril nastop komorne zasedbe Orkestra Slovenske vojske.

Na slovesnosti sta ministrica za obrambo Andreja Katič in ministrica za okolje in prostor Irena Majcen podpisali sporazum o operativnem sodelovanju med ministrstvoma. Sporazum določa sodelovanje pri meteorološki, hidrološki, oceanografski in lavinski dejavnosti ter spremljanju in proučevanju naravnih nesreč.

Za uspešno vojaško delovanje je poznavanje vpliva vremena na posamezno aktivnost oziroma zmogljivost zelo pomembno, saj omogoča prepoznavanje prednosti ali slabosti, ki jih prinaša nebo. Slovenska vojska zato pridobiva dragocene podatke z meteorološke postaje na Kredarici. Iz njih oblikuje »vremenski semafor« (matriko vpliva vremena na vojaške aktivnosti), ki z barvami predstavlja uporabnost posameznih vojaških zmogljivosti, na primer letalstva, v danih vremenskih razmerah in času. Z analizo vremena Slovenska vojska vrednoti vojaške dejavnike, ki so za poveljnika najpomembnejši – veter, vidljivost, padavine, oblačnost, temperaturo in vlago. Ti podatki so pravzaprav začetek in temelj nadaljnjega načrtovanja aktivnosti.

Analize zahtevajo tesno sodelovanje meteorološke in vojaške stroke. Tudi zato sta leta 2003 ministrstvi za obrambo ter za okolje in prostor sklenili dogovor o sodelovanju pri razvoju meteorološke dejavnosti z vidika obrambnega sistema, ki ponuja tudi najracionalnejšo rešitev. Maja 2005 sta to sodelovanje nadgradili Slovenska vojska (SV) in Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), ko sta sprejeli Program spremljanja vremena, strukture snega in plazov v visokogorju. Tako je bila v okviru ARSO oblikovana služba za sneg in plazove v sredo- in visokogorju, znotraj katere od 3. oktobra 2005 SV in ARSO skupaj redno opazujeta stanje in strukturo snega po mednarodno veljavnih standardih. Leta 2010 je bil med njima sklenjen nov sporazum, v katerem je natančneje opredeljeno tudi sodelovanje v hidrološki, oceanografski in lavinski dejavnosti ter pri spremljanju in proučevanju naravnih nesreč.

Stalno posadko na Kredarici, ki jo sestavljata meteorolog prognostik in meteorološki opazovalec, izmenično dopolnjujejo štirje pripadniki 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske, ki so opravili temeljno izobraževanje za meteorološke opazovalce. Poleg tega 15. polk oskrbuje in menjuje posadke, predvidoma v desetdnevnih ciklusih, kot del rednega usposabljanja za letenje in pristajanje v visokogorju.

SV z delovanjem na Kredarici veliko prispeva k ohranitvi naše najvišje meteorološke postaje, obenem pa krepi sodelovanje z ARSO. S svojim znanjem in posredovanimi podatki o snežnih in lavinskih razmerah v gorah pripomore k natančnejšim napovedim o stanju snežnih razmer ter hkrati izpopolnjuje svoje znanje na področju meteorologije in klimatologije.

Foto: Borut Podgoršek, MORS