Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

08.01.2009

Slovenska vojska je oblikovala lahko bataljonsko bojno skupino

Slovenska vojska (SV) v začetku letošnjega leta dosega enega izmed pomembnejših ciljev v svojem razvoju. Formirala, opremila in usposobila je lahko bataljonsko bojno skupino (LBBSk). LBBSk je zmogljivost, s katero SV zagotavlja združeno bojevanje rodov (Combined Arms). V I. fazi je oblikovana LBBSk omejenih zmogljivosti, sestavljena je iz okrog 1050 pripadnic in pripadnikov, večinoma iz 10. MOTB in modulov iz drugih enot SV.

LBBSk je zmogljivost SV, ki je sestavljena iz več modulov, s čimer dosega usklajenost vseh sedmih bojnih funkcij (manever, ognjena podpora, obveščevalna zagotovitev, premičnost–oviranje–preživetje, zračna obramba, zagotovitev delovanja ter poveljevanje in kontrola). Modularnost skupine omogoča možnost prilagajanja strukture glede na poslanstvo in bistvene naloge. Gre za zmogljivost, ki jo Slovenija lahko integrira v zavezniške vojaške strukture.

Nosilna enota LBBSk je 10. MOTB, sestavljajo pa jo še naslednji moduli: namensko-logistična četa in skupina za kontrolo prometa iz 670. poveljniško-logističnega bataljona, vod za zveze iz 11. bataljona za zveze, lahki raketni vod zračne obrambe iz 9. bataljona zračne obrambe, enota za informiranje in skupina za psihološko delovanje iz 5. obveščevalno-izvidniškega bataljona, vod RKBO iz 18. bataljona za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo, inženirski vod iz 14. inženirskega bataljona, oddelek vojaške policije iz 17. bataljona vojaške policije in modul za civilno-vojaško sodelovanje.

Pripadnice in pripadniki LBBSk so poleg osebne oborožitve oboroženi s protioklepnimi raketnimi sistemi fagot, bombometi GMG 40 mm, težkimi mitraljezi in minometi 120 mm. LBBSk ima v svoji sestavi okrog 300 vojaških vozil. Bojna vozila pehote so oborožena z bombometi in mitraljezi.

Prvi postroj LBBSk, z vsemi moduli, je bil septembra 2008 v Vojašnici Franca Rozmana Staneta v Ljubljani. Do konca leta 2008 so se pripadnice in pripadniki  usposabljali na nivoju modulov. Oktobra 2008 so izvedli prvo skupno vajo, imenovano »Noble hawk«, ki je potekala na osrednjem vadišču Slovenske vojske Poček pri Postojni.

V teh dneh LBBSk končuje premik na vadišča Grafenwoehr in Hohenfels v Nemčiji, kjer bodo do druge polovice februarja izvajali usposabljanja in taktične vaje z bojnimi streljanji. Izvedeno bo tudi ugotavljanje pripravljenosti LBBSk kot celote ter pripravljenosti za sodelovanje v silah Kfor.  Celoten naziv usposabljanja in urjenja ter preverjanja LBBSk so poimenovali SOKOL II.