Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

22.11.2010

Slovenska vojska je letos dopolnila vse nadomestne zaposlitve

Do 1. novembra se je stalna sestava Slovenske vojske dopolnila z 237 novimi pripadniki, in sicer 210 vojaki, 3 podčastniki, 16 častniki ter 8 vojaškimi uslužbenci. Do konca leta se bo v Slovenski vojski zaposlilo še približno 50 novih kandidatov za vojake. Vlada Republike Slovenije je že lani na podlagi Skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave določila, da je za letošnje leto obseg stalne sestave Slovenske vojske 7600 pripadnikov.

Do vključno 1. novembra je v pokoj odšlo 36 pripadnic in pripadnikov, predvideno pa je, da bo do konca leta v pokoj odšlo še 85 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Nadomestne zaposlitve so bile realizirane zaradi odhoda 121 pripadnic in pripadnikov v pokoj, druge zaposlitve pa so nadomestile izpraznjena mesta zaradi odhoda iz Slovenske vojske na lastno željo ali zaradi nepodaljšanja pogodbe o zaposlitvi. Iz SV je leta 2010 do 1. novembra odšlo 214 pripadnikov. V to številko so vključeni prekinitve na lastno željo, nepodaljšanje pogodb o zaposlitvi, prekinitve pogodb in primeri, ko pripadniki po Zakonu o obrambi niso več izpolnjevali pogojev o zaposlitvi.

V prvih devetih mesecih tega leta je opazno še vedno veliko zanimanje za prostovoljno služenje vojaškega roka, saj je bilo prejetih 282 vlog za služenje. Glede na možnosti je bil na prostovoljno služenje vojaškega roka (PSVR) napoten 201 kandidat, od teh se je skoraj polovica zaposlila tudi kot poklicni pripadniki stalne sestave.
V Slovenski vojski je bilo prejetih do konca septembra 334 vlog za zaposlitev v pogodbeni rezervni sestavi.
V Direktoratu za obrambne zadeve Ministrstva za obrambo so do sredine septembra 2010 dobili 530 vlog za zaposlitev v Slovenski vojski. Dopolnjevanje stalne sestave bo Slovenska vojska nadaljevala tudi prihodnje leto. Glede na to, da je zahtevani obseg Slovenske vojske že dosežen, se ocenjuje, da bo mogoče izvesti do približno 300 nadomestnih zaposlitev, predvsem kandidatov in kandidatk za vojake, in sicer zaradi odhodov iz Slovenske vojske, kot so upokojitve, sporazumna prenehanja delovnih razmerij in poteki pogodb o zaposlitvi. S takim dopolnjevanjem bo Slovenska vojska še izboljšala strukturna razmerja v korist vojakov.
Pri zaposlitvi bodo imeli prednost tisti kandidati in kandidatke, ki so stari do 25 let, z najboljšimi zdravstvenimi in psihofizičnimi sposobnostmi. Prednost pri zaposlitvi ob izpolnjevanju drugih pogojev bodo imeli tisti kandidati in kandidatke, ki so uspešno končali prostovoljno služenje vojaškega roka.