Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

15.01.2010

Slovenska vojska je aktivna v mednarodnih operacijah in misijah tudi letos

V mednarodnih operacijah in misijah v tujini je novo leto pričakalo 512 pripadnkov in pripadnic Slovenske vojske, in sicer 69 v Afganistanu, 27 v Bosni in Hercegovini, en v Somaliji, 14 v Libanonu, dva v Siriji,  395 na Kosovu, trije v Srbiji in en v Makedoniji.

Slovenska vojska sodeluje v mednarodnih operacijah in misijah že od leta 1997. Do danes je bilo v 18 različnih mednarodnih operacij in misij napotenih že 5.362 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske, nekateri so v njih sodelovali večkrat. Lani je sodelovala skupaj s 1.036 pripadniki in pripadnicami, skupni stroški pa so znašali 31,2 milijona evrov. Tudi letos nadaljuje z aktivnim sodelovanjem v mednarodnih operacijah in misijah v podporo miru, ki pa bo potekalo v nekoliko drugačnem obsegu, saj bosta nekaterih sprememb deležni operaciji ISAF v Afganistanu in KFOR na Kosovu. Letos je za delovanje v mednarodnih operacijah in misijah načrtovanih skupaj 25,5 milijona evrov. Skladno s sklepom vlade bo v eni rotaciji na misijah sodelovalo do 470 pripadnikov.

V Afganistanu, kjer Slovenska vojska deluje od marca 2004, je do danes sodelovalo 649 slovenskih vojakov. Naloge trenutno opravlja  69 pripadnikov 12. kontingenta, ki jih bo aprila zamenjal nov kontingent z enakim številom pripadnikov. Jeseni letos bo v Afganistan napoten kontingent Slovenske vojske z do 90 pripadniki, ki bo prevzel nove naloge. Skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 24. decembra 2009 (številka 87100-9/2009/13) bo Slovenska vojska prevzela vodenje Operativne skupine za mentorstvo in povezave (Operational Mentor and Liaison Team-OMLT) v okviru sil ISAF.

Do decembra 2009 je Nato v Afganistanu zagotovil 62 OMLT, v letošnjem letu pa se bo število povečalo na 103. V programu OMLT, ki je ključni prispevek sil ISAF k razvoju afganistanske vojske, sodeluje 27 držav. Operativno skupino za mentorstvo in povezavo sestavlja od 13 do 30 častnikov in podčastnikov (odvisno od enote afganistanske vojske, ki jo podpira) iz ene ali več držav ISAF. Njihova naloga je, da enoti afganistanske vojske, v okviru katere delujejo, zagotavljajo urjenje in mentorstvo. Pripadniki OMLT običajno naloge opravljajo v časovnem okviru šest mesecev ali več.

S prevzemom odgovornosti za vodenje lastnega OMLT bodo inštruktorji mentorji Slovenske vojske sodelovali v vseh fazah usposabljanja afganistanske vojske, vključno s spremljanjem enote afganistanske vojske v bojne operacije. Prevzem lastnega OMLT pomeni preskok v delovanju Slovenske vojske v zahtevnejše operacije v okviru Zavezništva.

Na Kosovu, kjer v mednarodni operaciji KFOR pod vodstvom Nata Slovenska vojska deluje od januarja 2000, je do danes sodelovalo približno 2.800 slovenskih vojakov. Naloge trenutno opravlja 20. kontingent Slovenske vojske s 389 pripadniki in pripadnicami.
 
Nato na Kosovu izvaja vedno več stabilizacijskih nalog, zato je Zavezništvo v lanskem letu sprejelo odločitev o zmanjšanju obsega sil KFOR – v prvi fazi z začetkom januarja 2010 s 14.000 na 10.000 vojakov. Skladno s to odločitvijo bo tudi Slovenska vojska postopoma zmanjševala število svojih pripadnikov v tej operaciji. Tako bo 21. kontingent Slovenske vojske, ki bo naloge na Kosovu opravljal od marca do oktobra, štel do 360 pripadnikov, 22. kontingent, ki mu bo sledil jeseni, pa do 340 pripadnikov. Naloge slovenskih vojakov na Kosovu se z zmanjševanjem obsega sil ne bodo spremenile. Spremenila se bo struktura kontingenta, povečalo pa se bo tudi območje odgovornosti delovanja slovenskega kontingenta.

V Bosni in Hercegovini, Libanonu, Siriji in Somaliji, kjer tudi sodeluje Slovenska vojska, se obseg sil in nalog v letošnjem letu ne bo bistveno spremenil.