Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

24.12.2009

Slovenska vojska izvedla priprave za morebitno angažiranje enot pri odpravljanju posledic poplav

Slovenska vojska je glede na količino padavin in napovedi o možnih poplavah na nekaterih območjih Slovenije začela pripravo za morebitno angažiranje enot pri odpravljanju posledic ujme. S tem bo zaščitila svoje objekte in po potrebi pomagala v poplavah prizadetim državljanom. Za takojšnjo pomoč so na voljo intervencijske sile, ki so v stalni pripravljenosti za delovanje v Sloveniji. Ob izrednih potrebah bi lahko Slovenska vojska glede na opravljanje že opredeljenih vojaških nalog v domovini ter na mednarodnih operacijah in misijah pomagala odpravljati posledice naravnih nesreč z največ 2000 pripadnicami in pripadniki ter razpoložljivimi materialnimi sredstvi.

Po 37. členu Zakona o obrambi je naloga Slovenske vojske tudi sodelovanje pri zaščiti in reševanju, o čemer odloča vlada, v nujnih primerih pa minister na predlog poveljnika civilne zaščite RS oziroma načelnik Generalštaba po pooblastilu ministra.