Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.05.2010

Slovenska vojska in Policija formalizirali sodelovanje

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner in generalni direktor Slovenske policije Janko Goršek sta danes s podpisom dogovora o sodelovanju tudi formalizirala odlično sodelovanje med obema organoma v sestavi ministrstev. Načrt sodelovanja je večplasten, stičišče vsega pa je namenjeno racionalni izrabi virov ter krepitvi ugleda in prepoznavnosti obeh institucij.

Sodelovanje je bilo intenzivno že v preteklih letih, predvsem na področju šolanja in izobraževanja ter skupnega usposabljanja enot Slovenske vojske in Policije.

Generalmajor Šteiner je ob dogodku poudaril: »Posebej želim poudariti, da izvajanje skupnih dejavnosti ne temelji na dodatnih finančnih obveznostih. Sodelovanje poteka po načelu reciprocitete virov in temelji na izmenjavi izkušenj znanj in sposobnosti, predvsem s področij, na katerih so pripadniki in pripadnice Slovenske vojske odlično usposobljeni in izurjeni.« Posebej je bilo vzorno obojestransko sodelovanje s Policijsko akademijo, obema specialnima enotama Policije in poveljniško-štabno šolo Slovenske vojske.

Ob koncu srečanja je generalmajor izrazil prepričanje o nadgradnji obstoječega sodelovanja z novimi vsebinami in programi.

Foto: desetnik Emil Jalovec, GŠSV