Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

24.01.2020

Slovenska vojska in Policija bosta sodelovali tudi v letu 2020

V petek, 24. januarja, sta načelnica Generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc in generalna direktorica Policije Tatjana Bobnar podpisali letni načrt sodelovanja med Slovensko vojsko in Policijo v letu 2020.

Slovenska vojska in Policija skladno s 24. členom Zakona o službi v Slovenski vojski že vrsto let uspešno sodelujeta, še posebej na področju usposabljanja. Zato vsakoletni načrt sodelovanja vsebuje različne dejavnosti, ki temeljijo na izkazanem obojestranskem interesu. S skupnim sodelovanjem Slovenska vojska in Policija izboljšata delovanje, racionalneje koristita razpoložljive vire ter krepita ugled in prepoznavnost obeh struktur. Vrednost skupnega sodelovanja je ocenjena na 1.000.000 evrov.

Načrt sodelovanja med Slovensko vojsko in Policijo v letu 2020 vključuje tri sklope (šolanje in izobraževanje, usposabljanje in skupno sodelovanje) ter temelji na vzajemnosti. Letošnja novost za Slovensko vojsko je področje usposabljanja digitalne forenzike. Slovenska vojska še naprej pridobiva dragoceno znanje oziroma izkušnje na področjih specialističnega usposabljanja in uporabo vadbene infrastrukture Policije, med njimi spuščanje po debeli vrvi, usposabljanje vdiralcev, usposabljanje operaterjev za delo z rentgeni, tečaj za pridobitev pooblastil, druga specialistična usposabljanja za vojaške policiste (prometni tečaj, usposabljanje kriminalistov, usposabljanje motoristov), pomoč Policije pri varovanju oseb in predstavitve Policije na prireditvah Slovenske vojske.

Policiji Slovenska vojska nudi logistično podporo (prevozi večjih tovorov s tovornimi vozili ali helikopterjem večje zmogljivosti – Cougar), nastanitve tako v vojašnicah Slovenske vojske med usposabljanji kot tudi podporo na terenu, uporabo poligonov, strelišč in vadišč ter uslužbencem Policije omogoča vključevanje v programe Šole za tuje jezike.

Leta 2019 so s Policijo sodelovale vse enote Slovenske vojske, ki Policijo od leta 2015 neprekinjeno podpira tudi pri preprečevanju nezakonitih prehodov državne meje. Visoka raven sodelovanja med obema se je izkazala v lanskem težiščnem projektu Republike Slovenije in Slovenske vojske – konferenci vojaškega odbora Nata. Skupaj s Policijo je Slovenski vojski uspelo zagotoviti varno okolje za uresničitev zahtevnega projekta, in sicer tako pri zagotavljanju fizične varnosti kot tudi pri izvedbi spremstev oziroma varovanja kolon.