Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

28.11.2017

Slovenska vojska gostila mednarodno konferenco o vojaških zračnih premikih

Od ponedeljka, 20., do petka, 24. novembra, je bila v hotelu City v Ljubljani mednarodna konferenca o vojaških zračnih premikih, katere podpisnica je tudi Slovenija. Konferenco je organiziral Sektor za logistiko Poveljstva sil Slovenske vojske. Konferenca je bila razdeljena na tri sklope: Konferenca zračnega transporta (Usklajevanja premikov v osrednji Evropi, Movement Coordination Centre Europe – MCCE AT), Mednarodne rešitve strateškega zračnega prevoza (Strategic Air Lift lnternational Solution – SALIS) in Strateške zračne zmogljivosti (Strategic Airlift Capability – SAC).

V prvem sklopu se je konference udeležilo 30 udeležencev iz 10 držav, v drugem delu je sodelovalo 57 udeležencev iz 22 držav, v tretjem delu pa 20 udeležencev iz 12 držav.

Med konferenco so razpravljali o povezljivosti in koriščenju zračnih transportnih zmogljivosti. Poleg tega so udeleženci spoznavali in izdelovali mreže nacionalnih predstavnikov na področju premikov in transportov, predstavili in primerjali so načrtovane nacionalne premike ter identificirali možnosti skupne uporabe transportnih zmogljivosti, načrtovali in koordinirali so zračne premike med vajami in operacijami. Vsi udeleženci konference so pripravili predstavitve nacionalnih strateških premikov in vaj do konca leta 2017 in v prvem četrtletju leta 2018. Ključni premiki bodo na območju Afganistana, Afrike in Iraka. Bistveni izkoristek tovrstnih dogodkov je, da se združuje transport več držav, usklajuje želene, načrtovane in možne transporte, optimalno uporabi zmogljivosti ter posledično privarčuje. 

Slovenska vojska znotraj omenjenih pobud uresničuje naloge na področju organizacije premikov in transporta za potrebe mednarodnih operacij in misij, vaj ter drugih nalog, kjer s svojimi silami sodeluje pri premeščanju enot v mednarodnem okolju. Slovenija je dejavna članica vseh naštetih pobud in uporabi celotno dodeljeno letno kvoto iz programa SAC pri menjavah kontingentov na misijah Kfor na Kosovu, Unifil v Libanonu, eFP v Latviji in po potrebi RSM v Afganistanu. Pobude MCCE AT se poslužuje za menjave kontingentov na misijah EUTM v Maliju, kontingente na misiji OIR v Iraku pa opravlja z uporabo sistema Atares. V tej pobudi Slovenska vojska ponuja drugim državam plovilo Falcon.