Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

13.05.2010

Slovenska vojska dobrodošla med prebivalci Kosova

Slovenski kontingent 21. rotacije (SVNKON 21 KFOR) na Kosovu na svojem območju delovanja zelo dobro sodeluje z lokalnim prebivalstvom. Skupina za civilno-vojaško sodelovanje je s pripadniki in pripadnicami SVNKON 21 KFOR na območju občin Klina in Istok izvedla naloge in projekte, ki so bili med prebivalci obeh občin dobro sprejeti.

Na podlagi prošnje prebivalcev vasi Srbobran v občini Istok so organizirali razdelitev semenske koruze in umetnega gnojila. V vasi Srbobran živi 25 etično mešanih družin (kosovski Albanci, Srbi in Romi), ki se trudijo živeti v sožitju. Vsaka družina je dobila vrečo semenske koruze in dve vreči umetnega gnojila, ki so jih s skupnimi močmi dostavili do vseh družin. Obdelovanje kmetijskih površin, ki je v večji meri še vedno ročno, je tudi priložnost za druženje vseh prebivalcev v vasi. Poveljnik SVNKON 21 KFOR podpolkovnik Ernest Anželj je družine pohvalil za medsebojno sodelovanje ter jih pozval k nadaljevanju dobrih odnosov v vasi in občini.

Skupina za civilno-vojaško sodelovanje je s četo India SVNKON 21 KFOR organizirala nogometno tekmo z učitelji osnovne šole Istok. Ekipa čete India je v znak dobrih odnosov in sodelovanja z lokalnimi prebivalci na občinskem igrišču odigrala nogometno tekmo v sproščenem in »fair play« vzdušju.

V občini Klina je skupina za civilno-vojaško sodelovanje v skupnem projektu z Direktoratom za šolstvo te občine organizirala dvodnevno tekmovanje v čiščenju šolskih prostorov in okolice. Sodelovale so vse šole v občini, to je 25 osnovnih šol, dve srednji šoli in dva vrtca. Pregled in ocenjevanje sta opravili mešani komisiji, sestavljeni iz pripadnikov skupine za civilno-vojaško sodelovanje in uslužbencev Direktorata za šolstvo občine Klina. Ob koncu so trem najboljšim šolam in vrtcu podelili priznanja za dosežek. Predstavnik SVNKON 21 KFOR major Igor Šepec je v nagovoru vse udeležene šole in vrtce pohvalil za njihov pozitivni pristop k čistilni akciji. Pozval jih je k nadaljevanju vzgajanja in učenja otrok o pomembnosti čistega okolja za kakovostno delo, bivanje in razvoj. SVNKON 21 KFOR je najboljšo šolo nagradil še s semensko travo za ozelenitev okolice šole, nagrajenemu vrtcu pa bodo s pomočjo inženirskega oddelka obnovili igrala in klopi na igrišču. Direktorat za šolstvo občine Klina je še sprejel predlog SVNKON 21 KFOR, da bi čistilna akcija postala tradicionalna in bi jo šole izvajale dvakrat letno, spomladi in jeseni.