Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

25.03.2019

Slovenska vojska dejavna v Natovem programu za napredno obrambno izobraževanje

V petek, 22. marca, se je v Tbilisiju v Gruziji končala tretja večnacionalna delavnica podčastnikov z naslovom Razvoj in izobraževanje podčastniških zborov, udeležila pa sta se je glavni podčastnik Slovenske vojske višji praporščak Danijel Kovač in predstavnik Centra vojaških šol praporščak Aleksander Varga. Na delavnici so udeleženci spoznali dokument, ki določa okvir razvoja podčastniškega zbora, seznanili so se s potekom razvoja podčastniškega zbora in potrdili svoja prizadevanja pri razvoju podčastniških zborov.

Natov program za napredno obrambno izobraževanje (Defence Education Enhancemente Programme NATO – DEEP NATO) partnerskim državam zagotavlja pomoč pri vzpostavljanju oziroma izboljšanju vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Trenutno je 13 držav, ki so zaprosile za pomoč in izvajanje različnih DEEP. Izvajanje DEEP je odvisno od držav prosilk, ki svoje potrebe izrazijo na letni konferenci.

Slovenska vojska trenutno deluje na dveh področjih, in sicer pri razvoju profesionalnega podčastniškega zbora ter izobraževalnega sistema za podčastniški zbor in pri izobraževanju na področju tujega jezika.

Šola za tuje jezike Centra vojaških šol zagotavlja pomoč pri doseganju standardov za učenje in preverjanje tujega jezika. Izobraževanje na področju tujega jezika poteka prek Biroja za mednarodno jezikovno koordinacijo (Bureau for International Language Coordination – BILC), ki je Natovo posvetovalno telo (ACT) za poučevanje in preverjanje znanja tujih jezikov. Letos bodo prevzeli predsedovanje organizaciji BILC za tri leta in tako tudi postali skrbniki Stanaga 6001.

CVŠ je lani izvedel dva seminarja s področja podčastniškega voditeljstva. Štirinajstdnevna seminarja sta potekala v Kadetnici.

Fotografije: www.mod.gov.ge