Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

09.08.2019

Slovenska vojska dejavna na področju organiziranega preživljanja prostega časa znotraj celostne skrbi

Od ponedeljka, 5., do sobote, 10. avgusta, poteka v Vojaškem objektu Rudolfa Badjure na Pokljuki športno-planinski tabor za 45 otrok v starosti od 10 do 17 let. Otroci pripadnikov Slovenske vojske teden preživljajo tako, da usvajajo novo znanje, pridobivajo izkušnje, vzdržljivost, hitrost in natančnost ter sklepajo prijateljstva. Seznanjajo se z delom službenega psa, osnovami gibanja v prostoru, športno orientacijo, se preizkušajo v spretnostnih poligonih in taktičnih igrah, naučijo se ravnati z nezavestno osebo, preizkusijo se v veslanju na Bohinjskem jezeru s kajaki ter kanuji, plezajo v naravni steni, hodijo po pokljuški planoti in se družijo ob tabornem ognju. Slovenska vojska jih tako seznanja z dejavnostmi, ki so podobne delu, ki ga opravljajo njihovi starši. Na ta način otrokom približuje poklic staršev in olajša njihovo odsotnost. V prihodnjem tednu, od 12. do 17. avgusta, bo v Fiesi še zadnji letošnji poletni tabor za 45 otrok v starosti od 7 do 14 let. Ogledali si bodo hitro patruljno ladjo Ankaran, potapljaško opremo 430. mornariškega diviziona, pluli z ladjico, se preizkusili v veslanju, vožnji s kajaki in kanuji ter deskami za veslanje stoje, si ogledali Strunjanske soline in uživali v kopanju. Slovenska vojska je med poletnimi počitnicami organizirala štiri tabore za otroke pripadnikov, dva planinska in dva morska.

Slovenska vojska je zelo zgodaj po prehodu na profesionalno vojsko prepoznala potrebo po razvoju celostne skrbi za pripadnike, saj so zaradi posebnih obremenitev, odgovornosti in zahtev pri opravljanju vojaške službe do tega zakonsko upravičeni. Celostna skrb obsega zdravstveno, psihološko in socialnovarstveno oskrbo, pravno pomoč, pravno svetovanje, versko duhovno oskrbo, športne dejavnosti ter organizirano preživljanje prostega časa. Do nje so upravičeni pripadniki stalne sestave, pogodbeni pripadniki rezervne sestave med opravljanjem vojaške službe in usposabljanjem ter vojaške osebe med prostovoljnim služenjem vojaškega roka. Do celostne skrbi so upravičeni tudi družinski člani pripadnikov stalne sestave oziroma drugih pripadnikov med opravljanjem vojaške službe.

Med organizirano preživljanje prostega časa spadajo tudi otroški tabori za otroke pripadnikov Slovenske vojske. Tabori pomenijo pomoč družinam pripadnikov Slovenske vojske pri organizaciji počitnic. Tako lahko starši bolj osredotočeno opravljajo naloge doma in v tujini, otroci pa dopolnjujejo izkušnje ter znanje in sklepajo prijateljstva. Organizacijo otroških taborov je začel Vojaški vikariat že leta 2004, ko je bil organiziran prvi morski tabor na Moretinih v Ankaranu. Leta 2005 je Poveljstvo sil Slovenske vojske krovno prevzelo organizacijo in izvedbo otroških taborov. Na začetku so organizirali zimske počitnice v Vojaškem objektu Rudolfa Badjure na Pokljuki, kjer še vedno potekajo smučarski zimski tabori. Otrokom sta bila na voljo dva termina taborov, skupno se jih je udeležilo tudi do 200 osnovnošolskih otrok. Pridobljene izkušnje so organizatorje vodile v zmanjšanje velikosti skupine otrok, da so lahko varno in kvalitetno uresničili dejavnosti med tabori. Tako se zimskih taborov lahko udeležita dve skupini do 80 otrok. Znotraj tabora otroci pod vodstvom inštruktorjev smučajo, deskajo na snegu, tečejo na smučeh, krpljajo, izdelujejo igluje in drugo.

Med poletnimi počitnicami so se v zadnjih desetih letih otroci pripadnikov lahko udeleževali več različnih tematskih taborov, in sicer planinskega na Pokljuki, morskega v Fiesi in Izoli, nogometnega v Bohinju ter duhovnega tabora v Avstriji. V začetku taborov je bilo tudi do sedem terminov med poletnimi počitnicami in do 270 udeleženih otrok. Skozi vsa leta so bili tabori na morju v celoti popolnjeni, v zadnjih letih pa je vse več zanimanja tudi za športno-planinske tabore. Že nekaj let potekajo štirje poletni tabori, dva tabora na morju v Fiesi in dva tabora na Pokljuki. Tako 150 otrok pripadnikov poletne počitnice preživi na morju in v hribih.

Na leto Slovenska vojska omogoči več kot 300 otrokom pripadnikov Slovenske vojske organizirano počitnikovanje. Otroke animirajo, spremljajo in zanje skrbijo pripadniki Slovenske vojske. Dodatno za animacijo skrbijo predstavniki organizacij, s katerimi ima vojska sklenjene pogodbe o civilno-vojaškem sodelovanju, na primer taborniki, kajakaši, člani smučarske zveze in drugi. Prijav na tabor je vsako leto več, zato razpisni pogoji v ospredje postavljajo otroke, katerih starši so odsotni zaradi mednarodnih operacij in misij oziroma opravljajo delo v mirnodobni strukturi Slovenske vojske v tujini.

Foto: Luka Mitrović

Posnetka izjav (MP3):

ppk. Bernarda Voljčank Perčič

VVU X. Maja Šuštar