Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

06.03.2012

Slovenska vojska bo sodelovala v projektu Očistimo Slovenijo 2012

V okoljski akciji Očistimo Slovenijo 2012, ki bo potekala v soboto, 24. marca, bo znova aktivno sodelovala tudi Slovenska vojska. V dogovoru s posameznimi slovenskimi občinami bo ta dan Slovenska vojska angažirala okrog 1.000 pripadnikov in pripadnic, ki bodo z več kot 80 vojaškimi tovornimi vozili sodelovali pri čiščenju divjih odlagališč na 63 lokacijah po Sloveniji, in sicer na 9 lokacijah na Primorskem, 7 na Notranjskem, 4 v Ljubljani in njeni okolici, 15 na Gorenjskem, 14 na Dolenjskem, 4 na Koroškem, 9 na Štajerskem in na eni lokaciji v Prekmurju. Ostali pripadniki in pripadnice Slovenske vojske se bodo v akcijo vključili v svojih lokalnih okoljih. 

Pred sobotno aktivnostjo bodo pripadniki in pripadnice Slovenske vojske v okviru akcije očistili zemljišča, ki so v lasti Ministrstva za obrambo, vojašnice, skladišča in druge objekte Slovenske vojske ter neposredno okolico njenih objektov. Odpadke bodo zbirali ločeno in jih  prenesli na zbirne kraje, ki jih bo določil organizator okoljske akcije.

www.ocistimo.si