Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

21.10.2015

Slovenska vojska bo s Policijo še naprej sodelovala za ohranitev že dosežene stopnje varnosti

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 20. septembra 2015 Slovenska vojska s svojimi zmogljivostmi logistično podpira državne organe pri oskrbi migrantov. Na podlagi tega sklepa je do danes v rotacijah pri logistični podpori Civilni zaščiti in Policiji sodelovalo 2.149 pripadnikov Slovenske vojske z 268 vozili, ki so skupno prevozili 29.193 kilometrov. Helikopterje Ministrstva za notranje zadeve so oskrbeli s 3.284 litri goriva, vojaške kuharske ekipe so pripravile in razdelile 10.964 toplih obrokov ter razdelile 2.300 kilogramov kruha. Tudi danes, 21. oktobra 2015, je v logistično podporo vključenih 150 pripadnikov Slovenske vojske, ki skladno z izkazanimi potrebami urejajo nastanitvene centre, pripravljajo in delijo tople obroke in napitke, pripravljajo tovor za natovarjanje in opravljajo različne prevoze. Pripadniki Slovenske vojske še vedno vzdržujejo zmogljivost tuširanja v Mariboru in oskrbujejo Ministrstvo za notranje zadeve z gorivom.

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 17. oktobra 2015 Slovenska vojska sodeluje s Policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja ter pri varovanju določenih objektov in območij. Na podlagi usklajenih načrtov je na zahtevo Policije Slovenska vojska v ponedeljek, 19. oktobra 2015, na teren napotila 80 pripadnikov, ki so bili angažirani na območju Obrežja in Šentilja. V torek, 20. oktobra 2015, pa je pri širšem varovanju meje in določenih območij oziroma objektov v Sloveniji s Policijo sodelovalo več kot 100 pripadnikov Slovenske vojske.

Danes, 21. oktobra 2015, je bilo do 13. ure napotenih 250 pripadnikov Slovenske vojske, ki nudijo podporo Policijskima upravama Novo mesto in Maribor pri širšem varovanju državne meje in določenih območij. Številčno stanje sodelujočih pripadnikov Slovenske vojske se bo v popoldanskih urah spreminjalo glede na dodatne zahtevke Policije. S helikopterjem Bell 412 spremljajo situacijo na državni meji in zagotavljajo vse potrebne prevoze tovora in policistov ter njihovo nastanitev v novomeški vojašnici.

Slovenska vojska opravlja podporne naloge slovenski Policiji skladno z veljavnim Zakonom o obrambi. Dodatna pooblastila Slovenski vojski so še v parlamentarnem postopku, zato se naloge Slovenske vojske do nadaljnjega ne bodo spreminjale.

Več informacij o sodelovanju Slovenske vojske:
Simon Korez, mobilni telefon 031 330 951