Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

11.12.2018

Slovenska vojska bo leta 2019 podpirala 27 organizacij, ki delujejo v javnem interesu

V torek, 11. decembra, je poveljnik sil brigadir Milko Petek v vrhniški vojašnici podpisal letne načrte civilno-vojaškega sodelovanja med Slovensko vojsko in 27 organizacijami, ki delujejo v javnem interesu. Sile Slovenske vojske bodo leta 2019 podpirale Zvezo združenj borcev za vrednote NOB, Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, Zvezo policijskih veteranskih društev Sever, Zvezo društev generala Maistra, Zvezo slovenskih častnikov, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zvezo društev in klubov MORiS, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije »Tigr-Primorske«, Društvo upokojencev MORS, Gasilsko zvezo Slovenije, Strelsko zvezo Slovenije, Smučarsko zvezo Slovenije, Javni zavod Triglavski narodni park, Turistično zvezo Slovenije, Letalsko zvezo Slovenije, Veslaško zvezo Slovenije, Planinsko zvezo Slovenije, Slovensko potapljaško zvezo, Zvezo tabornikov Slovenije, Zvezo radioamaterjev Slovenije, Jadralno zvezo Slovenije, Judo zvezo Slovenije, Kajakaško zvezo Slovenije, Kinološko zvezo Slovenije, Lovsko zvezo Slovenije, Športno humanitarno društvo vztrajaj – NEVER GIVE UP in Zavod Mepi – mednarodno priznanje za mlade. Brigadir Petek je v uvodnem nagovoru poudaril, da Slovenska vojska dejavno sodeluje z okoljem, v katerega je vpeta. Tako bo tudi v prihodnjem letu, saj so skupaj z organizacijami, ki so izkazale veliko mero razumevanja pri načrtovanju, našli vzajemno pot. Tudi zato lahko z optimizmom stopijo v novo leto.

Slovenska vojska bo v podporo civilnim organizacijam namenila finančna sredstva in vire v ocenjeni vrednosti 420.000 evrov. Podpirala jih bo z različnimi dejavnostmi, kot so na primer naleti z zračnimi in vodnimi plovili, prevozi z vozili za cestni promet, sodelovanje pripadnikov SV, nočitve v vojaških objektih, zagotavljanje dopolnilne zdravstvene oskrbe (bolničar oziroma voznik in reševalno vozilo), uporaba vojaških vadišč, strelišč in športnih dvoran, sodelovanje gardne in častne enote, nastopi Orkestra SV, souporaba prostorov v vojašnicah, izposoja sredstev (terenskih postelj, sanitetnih torb, ponjav, termovk, miz in klopi, agregatov, radijskih postaj ter drugega).

Civilno-vojaško sodelovanje so viri in dejavnosti, ki podpirajo razvoj primernih odnosov med poveljniki, civilnimi organi oblasti in civilnim prebivalstvom na območju, kjer delujejo enote Slovenske vojske. Uresničevanje načrtov civilno-vojaškega sodelovanja zato omogoča dosego ciljev in poslanstva Slovenske vojske ter povečuje njen ugled, zaupanje vanjo in v njene zmogljivosti.