Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

14.10.2013

Skupno usposabljanje ČJRKBO/1. BR in hrvaškega voda za dekontaminacijo

ČJRKBO/1. BR nadaljuje tradicijo nekdanjega 18. BJRKBO, ki je v preteklih letih uspešno sodeloval s pripadniki tujih oboroženih sil.

S hrvaškim vodom za dekontaminacijo iz sestave bataljona JRKBO (NBHO Bojna) je četa med 7. in 11. oktobrom na Osrednjem vadišču Postojna izvedla skupno usposabljanje. Namen tega je bilo spoznavanje specialistične opreme za JRKBO in seznanitev s specialističnimi postopki obeh enot. S ciljem proučitve možnosti morebitnega skupnega delovanja v prihodnosti se je prvi dan usposabljanja začel z orientacijskim tekom mešanih ekip, v katerem so se pripadniki enot spoznali in postavili temelje nadaljnjega sodelovanja.

Program usposabljanja, katerega poudarek je bil na skupnem delovanju in integraciji obeh vodov za dekontaminacijo, je zajemal tako statično predstavitev JRKB-opreme obeh enot in izvedbo dekontaminacije kontaminiranih enot kot tudi integracijo elementov obeh vodov na združeni dekontaminacijski postaji.

ČJRKBO/1. BR je hrvaškim kolegom predstavila tudi specialistično opremo in taktiko lahkega izvidniškega voda. Usposabljanje po JRKB-izvidništvu je potekalo v obliki izvajanja praktičnih postopkov na delovnih točkah. Največje navdušenje med gosti je požela terenska vožnja z lahkim izvidniškim vozilom Cobra, veliko zanimanje pa so pokazali tudi na predstavitvi delovanja celice za JRKB-poročanje (Warning and Reporting – W & R).

ČJRKBO/1. BR je vzporedno z usposabljanjem izvajala tudi terensko usposabljanje kandidatov za VED vojak, podčastnik in častnik JRKBO, ti pa so bili v različnih vlogah vključeni v skupno urjenje.

Sklepna vaja je bila poizkus integracije elementov obeh vodov za dekontaminacijo na združeni postaji za dekontaminacijo in preizkus možnosti skupnega delovanja. Vaja je presegla pričakovanja obeh enot, ki sta tako postavili odlične temelje za prihodnje sodelovanje.