Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

22.10.2012

Skupine za povezavo in nadzor sil KFOR gradniki varnega in stabilnega okolja na Kosovu

V 26. slovenskem kontingentu v silah KFOR na Kosovu, ki je naloge od predhodnega kontingenta prevzel 28. septembra, poleg dveh manevrskih čet 20. motoriziranega bataljona, logističnega voda, helikopterskega oddelka ter nacionalnega podpornega elementa deluje tudi pet skupin za povezavo in nadzor (LMT – Liasion Monitoring Team), in sicer v občinah Istok, Klina, Vučitrn, Leposavić in Srbica. Temeljna naloga skupin je odprto sodelovanje z vsemi lokalnimi skupnostmi ter ekonomskimi, socialnimi in verskimi predstavniki na svojem območju delovanja. Prav tako sodelujejo z mednarodnimi ter vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki so prisotne na območju Kosova. S tem zagotavljajo verodostojne podatke in vire informacij, ki so potrebni za nadaljnje odločanje poveljnika mednarodnih sil KFOR.

Tako se je v torek, 16. oktobra, skupina za povezavo, ki deluje v občini Istok, udeležila prvega sestanka občinskega Odbora za javno varnost. Sestanek je bil izrednega pomena za celotno skupnost v občini, podpirajo ga župan in predstavniki občine, predstavniki Ministrstva za notranje zadeve in kosovske policije, nadalje predstavniki Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, pripadniki sil KFOR, pa tudi predstavniki kosovskih Albancev, kosovskih Srbov in ostalih etničnih skupnosti.

Sestanek je bil namenjen predstavitvi dela odbora in njegovih članov, ki zastopajo posamezne etnične skupine, ter pogovoru o trenutnih problemih na območju občine. Kljub dobri nameri, da se vzpostavi komunikacijski most med vsemi institucijami in etničnimi skupnostmi, zaradi neudeležbe predstavnikov kosovskih Srbov na sestanku cilj ni bil dosežen. Kljub temu je namestnik župana sestanek sklenil v upanju, da se prihodnjič srečajo vsi člani odbora in etničnih skupnosti.