Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

02.07.2010

Skupine za nadzor in povezavo na Kosovu

Včeraj, 1. julija, je v sestavi 21. slovenskega kontingenta Kforja naloge prevzela nova skupina za nadzor in povezavo na območju občine Leposavić na severu Kosova. Območje odgovornosti Leposavić je slovenski kontingent prevzel od grškega kontingenta.
V slovenskem kontingentu trenutno delujejo štiri skupine za nadzor in povezavo (ang. Liaison and Monitoring Team – LMT), ki so teritorialno porazdeljene in s svojim delom pokrivajo območje ene občine. Na območju večnacionalne bojne skupine Zahod delujeta LMT v občini Klina in Istok, na območju večnacionalne bojne skupine Sever pa v občini Vučitrn in Leposavić. Pripadniki in pripadnice LMT spremljajo socialne, politične in ekonomske razmere na svojih območjih odgovornosti. Pri opravljanju nalog ugotavljajo utrip lokalnega prebivalstva in nadzirajo varnost in svobodo gibanja na posameznem območju. Poznajo stopnjo nezaposlenosti, etnično razdeljenost, zdravstveno oskrbo, razmere za bivanje, religijska vprašanja, stopnjo kriminalitete, položaj povratnikov, mnenja o lokalnih in drugih avtoritetah ter humanitarne aktivnosti vladnih in nevladnih organizacij v občini, v kateri delajo. Sodelujejo z županom, policijo, Uradom za povratnike, z Uradom za manjšine, s predstavniki ver in mednarodnimi organizacijami v občini. So tisti, ki najprej opazijo morebitne težave in nevarnost v posamezni občini.
Pripadniki LMT povezujejo mednarodne sile Kfor z lokalnim prebivalstvom. V občini imajo pisarno LMT, ki je odprta dva dni na teden. V pisarno prihajajo lokalni prebivalci s svojimi težavami in prošnjami. V sodelovanju s skupino za civilno-vojaško sodelovanje obravnavajo prošnje in jih rešujejo skladno z zmožnostmi.