Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

29.11.2010

Skupina za nadzor in povezavo KFOR v šestem mesecu delovanja

Skupina za nadzor in povezavo (LMT – Liasion Monitoring Team), ki deluje na območju občine Leposavič/Leposaviq na severu Kosova, je že v šestem mesecu delovanja. Pripadniki skupine so svoje poslanstvo začeli junija kot del 21. slovenskega kontingenta KFOR in opravljajo naloge tudi v sestavi sedanjega 22. kontingenta. Skupina ostaja zvesta svojemu konceptu delovanja »Začuti utrip prebivalstva«, s katerim nadaljujejo odprto sodelovanje z vsemi lokalnimi skupnostmi, ekonomskimi, socialnimi in verskimi predstavniki na svojem območju delovanja. Prav tako sodelujejo z mednarodnimi ter vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki so prisotne na območju Kosova. S tem zagotavljajo verodostojne podatke in vire informacij, ki so potrebni za nadaljnje odločanje poveljnika mednarodnih sil KFOR.

Poleg opravljanja rednih nalog je skupina LMT sodelovala na predstavitveni vaji ob obisku visokih vojaških predstavnikov Združenega poveljstva Nata iz Neaplja, kjer je vodja skupine major Darko Bežan predstavil delovanja skupin LMT na območju Mednarodne bojne skupine Sever (MNBG-N). Poleg tega je bila na vaji prikazana odzivnost ostalih enot MNBG-N, rezervnega taktičnega bataljona KFOR in enot EULEX. Vaja je pod vodstvom poveljnika mednarodnih sil KFOR generalmajorja Erharda Bühlerja potekala na območju vojaške baze Nothing Hill.

Pripadniki skupine LMT so nastanjeni v francoski bazi Marechal de Lattre de Tassigny v Novem Selu.

V 22. slovenskem kontingentu KFOR delujejo še tri skupine LMT, in sicer v občinah Istok/Istog, Klina/Kline in Vučitrn/Vushtrri.