Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

24.06.2019

Skupaj z zavezniki, partnerji in državljani je Slovenska vojska na regijskih vajah dosegla zastavljene cilje

V soboto, 22. junija, so se na območju Republike Slovenije končale letošnje regijske vaje. Mednarodne vojaške vaje so potekale pod geslom Močnejši skupaj, na vajah Takojšen odgovor (Immediate Response), Jadranski udar (Adriatic Strike), Zvezdni vitez (Astral Knight) in Hiter odgovor (Swift Response) pa so se skupaj s pripadniki Slovenske vojske urili pripadniki vojsk 25 zavezniških in partnerskih držav. Maja in junija se je v Sloveniji v povprečju dnevno urilo 751 pripadnikov zavezniških sil iz 9 držav.

Na ta način so krepili usposobljenost in pripravljenost ter se osebno, strokovno, tehnično in taktično povezovali, s čimer so gradili učinkovitejše in odzivnejše sile za zagotavljanje varnosti in ohranjanje miru. Skupen scenarij vseh vaj je predvideval zaostrovanje varnostnih razmer in ukrepanje zavezništva po aktivaciji 4. in 5. člena Severnoatlantske pogodbe. Urjenje na večjih mednarodnih vojaških vajah optimalno približuje razmere, v katerih bi zavezniki delovali v primeru varnostnega ogrožanja, so pa tudi priložnost za sočasno združeno delovanje vojaških rodov in zvrsti ter kot take idealna osnova za urjenje in celovit vpogled v izurjenost enot in poveljstev. Na vajah so sodelovala vsa poveljstva in enote sil ter ciljne zmogljivosti Slovenske vojske: moduli bataljonske bojne skupine, odred specialnega delovanja, center za podporo konvojev, skupina za kontrolo premikov, mobilna bolnišnica Role 2 LM, transportni helikopterji in helikopter za medicinsko evakuacijo, transportna četa, vojaška policija, potapljači in vod za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev.

Prvi rezultati kažejo, da so bili na vajah doseženi vsi skupni cilji sodelujočih vojsk, med katerimi so najpomembnejši dvig povezljivosti med sodelujočimi vojskami zveze Nato, urjenje v standardnih postopkih, taktikah in tehnikah, preverjene zmožnosti podpore države gostiteljice in aktivnosti sprejema materialnih sredstev in pripadnikov zavezniških vojsk, strukturiranja ter priprave enot za nadaljnji premik in delovanje (Reception, Staging and Onward Movement). Slovenska vojska je z lastnimi zmogljivostmi uspela podpreti vaje z maksimalnim angažiranjem svojih sil, predvsem pripadnikov Logistične brigade, ki so zavezniške enote podpirali med premikom preko ozemlja Republike Slovenije. Za potrebe regijskih vaj so zagotovili 35.765 nočitev udeleženim vojakom, zagotovili so 24-urno zdravstveno oskrbo na 7 lokacijah in v času vaj zdravstveno oskrbeli 198 obolelih oz. poškodovanih. Poleg tega so razdelili 64.838 obrokov hrane na 7 lokacijah po Sloveniji ter izvedli 234 konvojev vojaških vozil, pripadniki Vojaške policije pa so v spremstvu konvojev prevozili 23.520 kilometrov.

Slovenska vojska na letni ravni zmanjšuje število vaj, povečuje pa njihovo kompleksnost, kar zahteva temeljite priprave in usklajevanja z vsemi sodelujočimi, vpoklice pogodbenih rezervistov in zemljišč ter večjo intenzivnost pri sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, čigar podpora je ključna za uspešno izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti. Da so prebivalci z razumevanjem sprejeli vojaške aktivnosti, kažejo tudi številni obiskovalci predstavitvenih dogodkov, ki jih je Slovenska vojska v času vaj izvedla v Cerkljah ob Krki in Divači. Ob koncu regijskih vaj je poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Milan Žurman pohvalil entuziazem in osebni angažma vseh pripadnic in pripadnikov, se jim zahvalil za vrhunsko opravljeno delo, prav tako pa se je za sodelovanje in razumevanje zahvalil organizacijam, ki so na kakršenkoli način sodelovale pri izvedbi regijskih vaj. Državljankam in državljanom se poveljnik sil zahvaljuje za podporo, razumevanje in zaupanje v Slovensko vojsko.

Fotografije: arhiv Slovenske vojske