Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

13.12.2016

Skupaj, vzajemno in z istim ciljem tudi v teh zahtevnih časih lahko naredimo veliko!

Slovenska vojska je v torek, 13. decembra, v Nordijskem centru Planica podpisala letne načrte civilno-vojaškega sodelovanja za leto 2017. Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman je skupaj s predstavniki organizacij, zvez in društev, pomembnih za obrambni sistem, podpisal 28 letnih načrtov sodelovanja. Načelnik je v nagovoru poudaril, da je pomembno zavedanje, da je obseg sodelovanja odvisen od objektivnih razlogov, in da je Slovenska vojska kljub zelo zmanjšanim sredstvom prepričana, da lahko le skupaj, vzajemno in z istim ciljem, tudi v teh zahtevnih časih, naredimo veliko! V letu 2017 je zato Slovenska vojska namenila uporabo svojih virov za civilno-vojaško sodelovanje v ocenjeni vrednosti je 1.463.302 evra. Slovenska vojska bo organizacije podpirala s plovbo po morju, naletom z zračnimi plovili, prevozi v cestnem prometu, angažirala bo pripadnike, izposojala materialna sredstva (šotore, talne plošče, klopi, mize, stole, agregate, radijske postaje, terenske postelje idr.), zagotavljala zdravstveno oskrbo, častno stražo, storitve orkestra ter omogočala uporabo svojih prostorov in površin (vadišča, strelišča, športne dvorane).

Načelnik generalštaba je prepričan, da temelj medsebojnega sodelovanja sloni na načelu vzajemnosti, ki omogoča, da so – kljub omejenim virom – načrtovane dejavnosti uresničljive. Tudi zato bodo v prihodnjem letu organizacije, pomembne za obrambni sistem, nudile podporo delovanju Slovenske vojske. Podpora bo vključevala razna usposabljanja, brezplačni oglaševalski prostor, souporabo prostorov, izposojo opreme, popuste, strokovno podporo (gorski vodniki, smučarski voditelji), organizacijo taborov in podobno.

Civilno-vojaško sodelovanje so viri in dejavnosti, ki podpirajo razvoj primernih odnosov med poveljniki, civilnimi organi oblasti in civilnim prebivalstvom na območju, kjer delujejo enote Slovenske vojske. Uresničevanje načrtov civilno-vojaškega sodelovanja zato omogoča dosego ciljev in poslanstva Slovenske vojske ter povečuje njen ugled, zaupanje vanjo in njene zmogljivosti.

Organizacije, s katerimi bo Slovenska vojska sodelovala v letu 2017: Društvo upokojencev MORS, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije Tigr Primorske, Gasilska zveza Slovenije, Jadralna zveza Slovenije, Judo zveza Slovenije, Kajakaška zveza Slovenije, Kinološka zveza Slovenije, Letalska zveza Slovenije, Lovska zveza Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Slovenska potapljaška zveza, Slovenski gorniški klub Skala, Smučarska zveza Slovenije, Strelska zveza Slovenije, Športno humanitarno društvo Vztrajaj, Triglavski narodni park, Turistična zveza Slovenije, Veslaška zveza Slovenije, Zavod Mepi – mednarodno priznanje za mlade, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zveza društev generala Maistra, Zveza društev in klubov MORiS, Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Zveza radioamaterjev Slovenije, Zveza slovenskih častnikov, Zveza tabornikov Slovenije, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza združenj borcev za vrednote NOB.