Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

29.01.2016

Sklepni del vaje Zavezniški duh 4

Na vadišču Ameriške vojske v Hohenfelsu v Zvezni republiki Nemčiji (Joint Multinational Readiness Center – JMRC) se je v sredo, 27. januarja, začel sklepni del vaje Zavezniški duh 4 (Allied Spirit 4), na katerem v okviru mednarodne brigade pod vodstvom poveljstva italijanske brigade Garibaldi sodelujejo tudi enote 1. brigade in Logistične brigade Slovenske vojske. Poveljstvo 3. čete 10. pehotnega polka z enim vodom na vozilih 6 x 6 Valuk in dodanim logističnim elementom Logistične brigade deluje v sestavi mednarodnega bataljona, pod poveljstvom škotskega regimenta angleške vojske, tankovski vod 45. centra oklepnih goseničnih vozil 157. logističnega polka Logistične brigade z dodanim logističnim elementom pa sodeluje v sestavi 1. bataljona 4. polka ameriške vojske (1–4) v vlogi nasprotnika.

Za logistično in administrativno podporo delovanja naših enot skrbi Nacionalni podporni element iz sestave Logistične brigade. Pripadniki naših enot bodo tako v okviru scenarija vaje naslednjih sedem dni preživeli na ''bojišču'', v tako imenovanem ''boxu'', kjer se bodo v realnih razmerah in pod budnim očesom evalvacijskih in inštruktorskih skupin urili v ofenzivnem, defenzivnem in stabilizacijskem delovanju.

Glavni namen celotne vaje je razvijanje interoperabilnosti med oboroženimi silami članic zveze Nato, s poudarkom na centraliziranem povezovanju in usmerjanju artilerijskega ognja ter povezljivosti komunikacijskih sistemov. Naše enote so v okviru predstavitvenega dne vaje obiskali poveljnik Logistične brigade brigadir Milan Žurman, poveljnik 10. pehotnega polka podpolkovnik Franc Kalič in poveljnik 45. centra oklepnih goseničnih vozil major Jure Ferbežar s sodelavci.