Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

06.02.2020

Šesti kontingent Slovenske vojske v Latviji na integracijski vaji Steel Reforger

Šesti kontingent Slovenske vojske na misiji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji od 3. do 14. februarja deluje na misijski integracijski vaji Steel Reforger. Vaja se je začela s seznanitvijo poveljniškega kadra z območjem delovanja in predstavitvijo zmožnosti enot bataljonske bojne skupine pod vodstvom Kanade. V naslednji fazi udeleženci izvajajo terensko usposabljanje četne ravni na vadišču Adaži.
V pripravah na usposabljanje na zahtevnem sipkem terenu so pripadniki kontingenta več pozornosti namenili vzdrževanju oklepnikov 6x6 Valuk kot ključne opreme.

Glavnino šestega kontingenta, ki mu poveljuje stotnik Vasja Bučar, tvori vod minometov 120 mm. Kontingent je sestavljen iz minometnega voda Slovenske vojske, ki mu je dodan oddelek iz Črne gore, in nacionalnega podpornega elementa. Republika Slovenija deluje v Latviji pod vodstvom Kanade kot vodilne države bataljonske bojne skupine ter ob soudeležbi Albanije, Italije, Poljske in Španije. Slovenska vojska na misiji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji sodeluje s kontingentom, ki šteje do 50 pripadnikov. Napoteni pripadniki Slovenske vojske sodelujejo pri izvajanju mirnodobnih aktivnosti sil misije (vaje, usposabljanja, premiki za zaščito lastnih sil ter druge mirnodobne aktivnosti za zagotavljanje in vzdrževanje celovite in okrepljene odvračalne in obrambne drže Nata).

Z navzočnostjo na misiji Okrepljena prednja prisotnost Slovenija izraža podporo krepitvi celovite in kredibilne odvračalne in obrambne drže Nata. Zavezništvo se tako odziva na bistveno spremenjeno varnostno okolje, dinamiko in tveganja v njegovi vzhodni soseščini. Z navzočnostjo na Baltiku zavezništvo daje dodatna varnostna zagotovila najbolj izpostavljenim vzhodnim zaveznicam, ki se počutijo posebej ogrožene in so zato zaprosile za pomoč zvezo Nato. Sodelovanje na misiji prispeva tudi k nadgradnji povezljivosti z zavezniškimi silami, dvigu usposobljenosti in izurjenosti ter krepitvi pripravljenosti in bojne sposobnosti enot ter pripadnikov Slovenske vojske. Operacija izraža jasno odvračalno sporočilo, da se bo zavezništvo odzvalo tam, kjer je to potrebno in ko je to potrebno, oziroma da bo vsakršna agresija proti katerikoli zaveznici odvrnjena z ustreznim skupnim vojaškim odzivom.