Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

26.02.2020

Šesti kontingent Slovenske vojske na misiji v Latviji deloval na integracijski vaji Fires Prime

Šesti kontingent Slovenske vojske na misiji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji je do 21. februarja deloval na integracijski vaji Fires Prime. Vse enote ognjene podpore bataljonske bojne skupine so med vajo urile poenotenje postopkov načrtovanja, usklajevanja in izvedbe vseh elementov ognjene podpore. Ognjeno podporo latvijske bataljonske bojne skupine pod vodstvom Kanade tvorijo havbice 155 mm kanadske vojske, minometi 81 mm kanadske, italijanske in slovaške vojske ter minometi 120 mm španske, slovaške in slovenske vojske.

Glavnino šestega kontingenta, ki mu poveljuje stotnik Vasja Bučar, tvori vod minometov 120 mm. Kontingent je sestavljen iz minometnega voda Slovenske vojske, ki mu je dodan oddelek iz Črne gore, in nacionalnega podpornega elementa. Republika Slovenija deluje v Latviji pod vodstvom Kanade kot vodilne države bataljonske bojne skupine ter ob soudeležbi Albanije, Italije, Poljske in Španije. Slovenska vojska na misiji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji sodeluje s kontingentom, ki šteje do 50 pripadnikov. Napoteni pripadniki Slovenske vojske sodelujejo pri izvajanju mirnodobnih aktivnosti sil misije (vaje, usposabljanja, premiki za zaščito lastnih sil ter druge mirnodobne aktivnosti za zagotavljanje in vzdrževanje celovite in okrepljene odvračalne in obrambne drže Nata).
Z navzočnostjo na misiji Okrepljena prednja prisotnost Slovenija izraža podporo krepitvi celovite in kredibilne odvračalne in obrambne drže Nata. Zavezništvo se tako odziva na bistveno spremenjeno varnostno okolje, dinamiko in tveganje v njegovi vzhodni soseščini. Z navzočnostjo na Baltiku zavezništvo daje dodatna varnostna zagotovila najbolj izpostavljenim vzhodnim zaveznicam, ki se počutijo posebej ogrožene in so zato zaprosile za pomoč zvezo Nato. Sodelovanje na misiji prispeva tudi k nadgradnji povezljivosti z zavezniškimi silami, dvigu usposobljenosti in izurjenosti ter krepitvi pripravljenosti in bojne sposobnosti enot in pripadnikov Slovenske vojske. Operacija izraža jasno odvračalno sporočilo, da se bo zavezništvo odzvalo tam, kjer je to potrebno in ko je to potrebno, oziroma da bo vsakršna agresija proti katerikoli zaveznici odvrnjena z ustreznim skupnim vojaškim odzivom.