Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

20.06.2017

Seminar voditeljstva za podčastnike ukrajinskih OS v izvedbi Slovenske vojske

Med 12. in 23. junijem v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru poteka seminar voditeljstva za podčastnike ukrajinskih OS. Gre za prvi tečaj, ki ga Slovenska vojska, Šola za podčastnike, v celoti izvaja v angleščini, in sicer za podčastnike vojsk, ki še niso vključene v Nato. Slušatelje je v uvodu nagovoril generalmajor Alan Geder, namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske, nagovorila pa sta jih tudi glavni podčastnik Slovenke vojske štabni praporščak Igor Tomašič in štabni praporščak Janez Šmid. Vodja seminarja je praporščak Aleksander Varga, poveljnik učnega voda višjega vojaškega izobraževanja in usposabljanja za podčastnike na Šoli za podčastnike.

Generalmajor Geder je izpostavil pomembnost podčastniškega zbora tako v Slovenski vojski, kot v drugih vojskah v okviru Nata ter partnerskih članicah. Poudaril je tudi pomembnost izkušenj visokih podčastnikov pri sodelovanju z visokimi častniki. Posebej je poudaril poveljniški tim, kjer tesno sodelujeta enotovni podčastnik in poveljnik, kajti le uspešen poveljniški tim lahko učinkovito vodi vojake tako v miru kot v boju.

Predstavniki podčastniškega zbora Slovenske vojske sodelujejo s predstavniki vojsk partnerskih držav in Nata pri vzpostavljanju in krepitvi medsebojnega sodelovanja. Skladno z Načrtom aktivnosti podčastniškega zbora Slovenske vojske za leto 2017 je med glavnimi nalogami opredeljeno tudi intenziviranje aktivnega mednarodnega sodelovanja v okviru partnerstva s ciljem zagotavljanja konkretnega prispevka pri razvoju sodobnih podčastniških zborov držav partneric.

Na seminarju predavajo pripadniki Šole za podčastnike in ostalih enot Slovenske vojske, k sodelovanju pa so povabljeni tudi visoki podčastniki Nata, in sicer glavni podčastnik Zavezniškega združenega poveljstva za transformacijo višji štabni praporščak Jack Johnson in glavni podčastnik Zavezniškega združenega poveljstva za operacije višji štabni praporščak Davor Petek. Program vključuje različne vsebine, skozi katere se predstavi uspešen razvoj podčastniškega zbora Slovenske vojske, učinkovito delovanje podčastniške podporne linije ter najnovejše dosežke in pridobitve na področju sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja za podčastnike. V okviru usposabljanja bodo izpostavljeni model razvoja podčastnikov Nata, teorija voditeljstva, vidiki med spoloma, razmerje med častniki in podčastniki, vloga podčastnika pri načrtovanju bojnih delovanj, osnove andragogike ter oblikovanja in razvoj programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja.

Fotografije: Carmen Kos | Kabinet načelnika GŠSV | OOJ