Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

23.06.2017

Seminar voditeljstva za podčastnike ukrajinskih OS v izvedbi Slovenske vojske prvič - 5. del

V četrtek, 22. junija, je glavni podčastnik Združenega poveljstva za operacije Nata štabni praporščak Davor Petek v spremstvu glavnega podčastnika Slovenske vojske štabnega praporščaka Igorja Tomašiča obiskal poveljstvo 72. brigade in 74. pehotni polk ter v nadaljevanju dne predaval v Vojaškem objektu Kadetnica.

V okviru delovnega obiska mu je načelnik štaba 72. brigade podpolkovnik Tomaž Radoševič predstavil organizacijo in delovanje 72. brigade, poveljnik 74. pehotnega polka polkovnik Venčeslav Lorbek pa potek izgradnje bataljonske bojne skupine. Ob koncu delovnega obiska so pripadniki 72. brigade štabnemu praporščaku Petku predstavili svojo opremo in oborožitev na taktično-tehničnem zboru in dinamični predstavitvi, po predstavitvi v Vojašnici generala Maistra pa je v Kadetnici predaval o temi Nato NCO Development. Udeleženci predavanja so bili pripadniki Centra vojaških šol in podčastniške linije Slovenske vojske ter podčastniki ukrajinskih OS, udeleženci Seminarja voditeljstva za podčastnike, ki jim je v nadaljevanju predaval tudi o voditeljstvu in izgradnji podčastniškega zbora kot institucije.

Fotografije:
- od 1 do 7: stotnik Dušan Petrovič, Kabinet načelnika GŠSV, OOJ
- od 8 do 12: desetnik Boštjan Pogorevc, Center vojaških šol