Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

22.06.2017

Seminar voditeljstva za podčastnike ukrajinskih OS v izvedbi Slovenske vojske prvič - 4. del

V sredo, 21. junija, je poveljnik Šole za podčastnike podpolkovnik Franjo Lipovec z ožjimi sodelavci v Vojaškem objektu Kadetnica sprejel štabnega praporščaka Igorja Tomašiča, glavnega podčastnika Slovenske vojske, in štabnega praporščaka Davorja Petka, glavnega podčastnika Vrhovnega poveljstva zavezniških sil v Evropi (Supreme Headquarters Allied Powers Europe – SHAPE), ki je v Slovensko vojsko prišel s ciljem podpore izvedbe seminarja voditeljstva za podčastnike ukrajinskih OS in krepitve medsebojnega sodelovanja.

Pogovarjali so se o vlogi podčastnikov v oboroženih silah ter izmenjali poglede v zvezi z nadaljnjim razvojem vojaškega izobraževanja in usposabljanja za podčastnike tako v Slovenski vojski kot v okviru Nata. Po srečanju je štabni praporščak Davor Petek predaval tudi slušateljem 6. generacije NVSIU za podčastnike Slovenske vojske I. stopnje na temo vloge podčastnikov v strukturah zavezništva Nato.

Fotografije: desetnik Boštjan Pogorevc, Center vojaških šol