Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

05.06.2019

Seminar voditeljstva za podčastnike OS Severne Makedonije v izvedbi podčastnikov Slovenske vojske

Med 3. in 14. junijem v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru poteka Seminar voditeljstva za podčastnike OS Severne Makedonije. Gre za tretji Seminar voditeljstva, ki ga izvaja Slovenska vojska. Seminar se v celoti izvaja v angleškem jeziku in se izvaja pod pokroviteljstvom zveze Nato, namenjen pa je podčastnikom vojska, ki še niso vključene v zavezništvo. Udeležence seminarja sta v uvodu nagovorila poveljnik Šole za podčastnike podpolkovnik Robert Simonič in enotovni podčastnik Šole za podčastnike praporščak Uroš Gornik. Seminarja se udeležuje šestnajst pripadnikov OS Severne Makedonije in štirje inštruktorji–opazovalci, pripadniki OS Ukrajine in OS Moldavije. Seminar izvajajo pripadniki Šole za podčastnike pod okriljem Natove iniciative DEEP. Vodja seminarja je praporščak Aleksander Varga, pripadnik Šole za podčastnike.

Podpolkovnik Robert Simonič je udeležencem zaželel dobrodošlico in izpostavil pomembnost izvedbe programa tako za udeležence kot tudi izvajalce seminarja. Vse udeležencem je zaželel veliko novih znanj, pri čemer je izpostavil pomembnost medsebojne izmenjave izkušenj kot tudi odprte razprave pri vsebinah. Z namenom spoznavanja Republike Slovenije in enot Slovenske vojske, je Šola za podčastnike za udeležence seminarja pripravila zanimive vsebine tako v PE SV, kakor tudi največje znamenitosti v Sloveniji. Enotovni podčastnik Šole za podčastnike praporščak Uroš Gornik pa je ob pozdravnem nagovoru poudaril pomen izvajanja programa DEEP in seminarja voditeljstva za podčastnike, kot del poslanstva Šole za podčastnike Slovenske vojske in Natovega poslanstva okviru zavezništva in širše. Poudaril je potrebo po deljenju izkušenj in skupnih naporih na področju razvoja v prihodnost usmerjenega podčastniškega zbora zavezništva, ki temelji na znanju, kompetencah, vojaških izkušnjah, integriteti in lojalnosti pripadnikov.
Drugi dan seminarja sta predavala višji praporščak Gorazd Škorjanc, vodja tečaja v Nato šoli Oberammergau, ki bo v kratkem v isti šoli prevzel dolžnosti glavnega podčastnika, in višji štabni praporščak Tibor Bogdan, glavni podčastnik Nato poveljstva za transformacijo (Allied Command Transformation – CSEL NATO ACT).

Višji praporščak Gorazd Škorjanc je predstavil delovanja Nata, s poudarkom na zgodovini, razvoju in delovanju podčastniškega zbora v okviru Nata. Višji štabni praporščak Tibor Bogdan pa je predstavil delovanje in pristojnosti Nato poveljstva za transformacijo in izpostavil pomembnost opolnomočenja podčastnikov iz perspektive svojega strateškega Nato poveljstva za transformacijo in izrazil zadovoljstvo nad tem, da je Slovenska vojska to že dosegla in da so izkušnje njenih podčastnikov več kot dobrodošle pri pomoči državam partnericam. Oba gostujoča predavatelja sta poudarila izredno pomembnost oblikovanja sodobnih podčastniških zborov in poudarila pomen tega seminarja pri doseganju le tega. 
V okviru seminarja je glavni podčastnik Slovenske vojske višji praporščak Danijel Kovač gostil  glavnega podčastnika Nato poveljstva za transformacijo višjega štabnega praporščaka Bogdana Tiborja. Ob obisku pri glavnem podčastniku Slovenske vojske ga je sprejel tudi namestnik načelnice Generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš.

Predstavniki podčastniškega zbora Slovenske vojske sodelujejo s predstavniki vojsk partnerskih držav in Nata pri vzpostavljanju in krepitvi medsebojnega sodelovanja. Skladno z Načrtom aktivnosti podčastniškega zbora Slovenske vojske za leto 2019 je med glavnimi nalogami opredeljeno tudi intenziviranje aktivnega mednarodnega sodelovanja v okviru partnerstva s ciljem zagotavljanja konkretnega prispevka pri razvoju sodobnih podčastniških zborov držav partneric. Na seminarju predavajo pripadniki Šole za podčastnike in ostalih enot Slovenske vojske, k sodelovanju pa so povabljeni tudi visoki podčastniki Nata, med njimi CSEL ACT, CSEL ACO, CSEL Nato School Oberammergau, koordinatorji DEEP ...

Program vključuje različne vsebine, skozi katere se predstavi uspešen razvoj podčastniškega zbora Slovenske vojske, učinkovito delovanje podčastniške podporne linije ter najnovejše dosežke in pridobitve na področju sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja za podčastnike. V okviru seminarja bodo izpostavljeni model razvoja podčastnikov Nata, teorija voditeljstva, vidiki med spoloma, razmerje med častniki in podčastniki, vloga podčastnika pri načrtovanju bojnih delovanj, osnove andragogike ter oblikovanja in razvoj programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja.
 
Fotografije: Carmen Kos, Aleksander Erjavec | Kabinet načelnice GŠSV | OOJ