Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

31.07.2013

Selekcijski postopek za vstop kandidatov v 25. generacijo Šole za častnike – 1. del

Skladno s projekcijo kadrovskega razvoja Slovenske vojske (SV) je tudi v letu 2014 načrtovana izvedba osnovnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja (OVIU) častnikov SV. Za vstop v prvi del programa OVIU v splošni program VIU kandidatov za častnike SV je predpisana selekcija. Selekcijskega postopka se lahko udeležijo kandidati, ki so pravočasno oddali prijavo, skladno z razpisnimi pogoji. Selekcijski postopek za 25. generacijo Šole za častnike, v katero bo napotenih 20 kandidatov, se v dveh delih izvaja v Vojašnici Boštjana Kekca in širši okolici od ponedeljka, 29. julija, do petka, 2. avgusta.
Prvi del: preverjanje gibalnih in plavalnih sposobnosti ter psihološko testiranje kandidatov.
Drugi del: preverjanje v terenskih pogojih, kjer se kandidate testira iz preverjanja gibalnih postopkov po standardu SV, voditeljstva in vzdržljivosti, motiviranosti, vedenja pod stresom in obremenitvijo. Sestavljen je iz treh faz:
 
I. faza: Preverjanje gibalnih sposobnosti, voditeljstva ter strahu pred višino in zaprtim prostorom
Faza se začne s prihodom kandidatov v Vojašnico Boštjana Kekca in konča, ko so kandidati pripravljeni za izvedbo nočnega pohoda. Prihod kandidatov v Vojašnico Boštjana Kekca je 29. julija ob 8.30. Sledi nagovor poveljnika Šole za častnike, preverjanje gibalnih sposobnosti, zadolževanje z opremo in preverjanje voditeljskih sposobnosti v vojašnici. 30. julija so kandidati razdeljeni v dve skupini, izvedeno je preverjanje strahu pred višino (plezalna stena Iglica) in zaprtim prostorom (bunker). Po opravljenem preverjanju se kandidati pripravijo za nočni pohod.

II. faza: Pohod z delovnimi točkami in bivakiranjem
Faza se začne z nočnim pohodom do prvega tabornega prostora in konča z zaključkom večdnevnega pohoda. Pripadniki se 30. julija v večernih urah odpravijo na pohod do tabornega prostora, spremljajo jih inštruktorji in dva psihologa. Po namestitvi na tabornem prostoru sledijo nočne aktivnosti, kandidati so prikrajšani za spanec. 31. julija zjutraj se kandidati po skupinah odpravijo na pohod s tremi delovnimi točkami. Po prihodu na drugi taborni prostor jih prevzamejo inštruktorji in dva psihologa. Po namestitvi v tabornem prostoru sledijo nočne aktivnosti, kjer so kandidati spet prikrajšani za spanec. 1. avgusta zjutraj se kandidati po skupinah odpravijo na pohod s tremi delovnimi točkami. Pohod se konča istega dne s prihodom skupin v Vojašnico Boštjana Kekca.

III. faza: Administracija in seznanitev z rezultati
Faza se začne, ko skupine zaključijo pohod, in konča z odpustom kandidatov iz Vojašnice Boštjana Kekca. Po končanem pohodu kandidati začnejo postopek vračanja zadolžene opreme, sprejema lastne civilne opreme in priprave na počitek. Neposredno pred odhodom se izvede še postroj in nagovor poveljnika Šole za častnike, sledi individualna seznanitev z rezultati in odpust kandidatov iz vojašnice.

Foto: nadporočnik Primož Bantan, Šola za častnike