Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

04.04.2013

Selekcija kandidatov za šolanje v 25. generaciji Šole za častnike

Vabimo vas na selekcijo kandidatov za šolanje v 25. generaciji Šole za častnike, ki bo potekala od 22. julija do 2. avgusta 2013. Med selekcijo bomo ugotavljali vaše zdravstveno stanje, psihično in fizično pripravljenost, intelektualne zmožnosti, osebnostne lastnosti in voditeljski potencial.


Informativni dan bo v soboto, 16. marca 2013 ob 10. in 13. uri v prostorih Šole za častnike (Kadetnica) v Mariboru, Engelsova ulica 15.


Prvi teden selekcije je namenjen testiranju psihofizičnih sposobnosti in telesne pripravljenosti kandidatov. Že v tem tednu morajo kandidati na določenih testih izpolniti minimalne kriterije kot je npr. preteči določeno razdaljo, prikazati določeno stopnjo fizične moči in motoričnih sposobnosti, biti sposobni preplavati določeno razdaljo ipd., da se lahko uvrstijo v nadaljnje selekcijske postopke. V drugem tednu morajo opraviti preverjanje gibalnih sposobnosti po standardih, ki se uporabljajo za poklicno sestavo Slovenske vojske ter prikazati sposobnost premagovanja strahu pred višino in zaprtim prostorom. Vsi, ki dosežejo predpisane kriterije na teh testiranjih, lahko nadaljujejo na selekciji.
V nadaljevanju izbora pa je poudarek namenjen ugotavljanju voditeljskega potenciala in osebnostnih lastnosti kandidatov. To se ugotavlja tako, da kandidati izvajajo različne naloge, pri tem pa so izpostavljeni stresu, ki ga povzročajo večji telesni napori, ki zahtevajo vzdržljivost in vztrajnost ter elementi, kot so pomanjkanje spanja, spremenjen ritem prehranjevanja, zahteve po spoštovanju navodil in disciplina, predvsem pa nepredvidljive situacije in neznane naloge, s katerimi se srečujejo prvič v življenju.


Na selekciji za sprejem v 25. generacijo Šole za častnike bodo izbrani najboljši kandidati, ki bodo v skupni oceni vseh sposobnosti in potencialov, za katere se ocenjuje, da jih bodo s šolanjem lahko učinkovito nadgradili, dosegli najboljše rezultate.


Program selekcije


Program selekcije

Program selekcije - sprememba


Preverjanje gibalnih sposobnosti - plavanje

Preverjanje gibalnih sposobnosti - standard SV

Kriteriji preverjanja gibalnih sposobnosti - standard SV
 

Splošni pogoji


 Za sodelovanje v selekciji so zahtevani naslednji pogoji:


• državljanstvo Republike Slovenije (brez dvojnega državljanstva),
• ustrezna izobrazba (najmanj visoka strokovna ali prva bolonjska stopnja na dan 15. 7. 2013),
• nekaznovanost,
• nečlanstvo v političnih strankah,
• ni ugotovljenega varnostnega zadržka,
• starost do 30 let do vključno 31. avgusta v letu, ko opravljajo selekcijo,
• uspešno opravljen predhodni preventivni zdravstveni pregled (ocena 1).

Vloga za selekcijo

Vloga vsebuje naslednje priloge:


• prijavnica in življenjepis,
• potrdilo o končani šoli (priložite fotokopijo potrdila o diplomiranju oz. fotokopijo diplome),
• dokazilo o državljanstvu (kandidati, ki niso pripadniki SV, priložijo fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista),
• soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja,
• potrdilo o nekaznovanosti (samo kandidati, ki niso pripadniki SV - potrdilo pridobite na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana),
• izjava o državljanstvu (samo za kandidate, ki niso pripadniki SV).


Vlogo za uvrstitev v selekcijo morate na naslov Šole za častnike dostaviti najkasneje do 5. aprila 2013. Po prejemu vlog vas bomo obvestili o datumu zdravniškega pregleda.


Naslov za dostavo vloge:


Šola za častnike
nadporočnik Gorazd Sagadin
Engelsova ulica 15
2000 Maribor


Več informacij: nadporočnik Gorazd Sagadin, tel. (02) 449 5387 ali (02) 449 5278 in stotnik Janez Dresler, višji častnik za selekcijo, tel. (01) 471 28 35.

>> Video posnetek z lanske selekcije za častnike (youtube SV)