Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

31.03.2014

S primopredajo dolžnosti je naloge v silah Kfor na Kosovu prevzel 29. slovenski kontingent

V nedeljo, 30. marca, je v vojaški bazi Villaggio Italia pri Peći na Kosovu potekala primopredaja dolžnosti in nalog med slovenskima kontingentoma v silah Kfor. Poveljnik 28. slovenskega kontingenta podpolkovnik Peter Starc je ob navzočnosti poveljnika Večnacionalne bojne skupine Zahod (MNBG-W) polkovnika Antonia Sgobbe dolžnost poveljnika kontingenta in hkrati namestnika poveljnika MNBG-W predal poveljniku 29. slovenskega kontingenta podpolkovniku Anžetu Rodetu.

Podpolkovnik Peter Starc je pripadnike 28. kontingenta pohvalil za dobro delo, polkovniku Sgobbi pa je ob tej priložnosti podelil medaljo 2. stopnje za mednarodno sodelovanje.

V 29. kontingentu je 310 pripadnikov in pripadnic iz različnih enot Slovenske vojske. Naloge kontingenta vključujejo vzdrževanje varnega in stabilnega okolja, zagotavljanje pogojev za prenos odgovornosti civilnim oblastem ter varovanje objektov posebnega pomena. Glavnino 29. kontingenta Slovenske vojske, ki bo nastanjena v vojaški bazi Villaggio Italia pri Peći, predstavljata manevrska četa 10. pehotnega polka in manevrska četa 132. gorskega polka. V sestavi kontingenta je še šest skupin za povezavo in nadzor, helikopterska enota, logistična oddelka ter nacionalni podporni element. Nekaj pripadnikov bo delo opravljalo v poveljstvu operacije Kfor v Prištini in regionalnem poveljstvu Zahod v Peći.

Slike: poddesetnik Daniel Mlakar