Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

20.09.2012

S premikom pripadnikov 9. bataljona zračne obrambe v Republiko Makedonijo se je začela vaja Challenge 2012

Danes, 20. septembra, je v Republiko Makedonijo odpotovala glavnina pripadnikov in pripadnic 9. bataljona zračne obrambe (9. BZO) Slovenske vojske. V času med 21. in 29. septembrom bodo na poligonu Krivolak izvedli taktično vajo z bojnim streljanjem Challenge 2012.

Na vaji poleg nosilne enote 9. BZO sodelujejo tudi pripadniki 74. motoriziranega bataljona, ki bodo z minometi 120 mm za potrebe bojnega streljanja z lahkimi raketnimi sistemi zagotavljali cilje v zračnem prostoru. Podporo pri premikih, telekomunikacijah, varovanju in zdravstveni oskrbi bodo zagotavljali pripadniki 670. in 157. logističnega bataljona, 11. bataljona za zveze, 17. bataljona vojaške policije in vojaške zdravstvene enote Slovenske vojske.

Pred odhodom na taktično vajo je vodja vaje major Vincenc Arko dejal, da bodo pripadniki 9. BZO z bojnim streljanjem preverili in ocenili svoje zmogljivosti pri izvajanju nalog skladno s poslanstvom enote ter nadaljevali do zdaj zelo uspešno sodelovanje s pripadniki makedonske vojske.

Pripadniki 9. BZO so v prvi polovici septembra v Republiki Makedoniji izvedli vse potrebne priprave na aktivnost – tako priprave moštva in enot za izvedbo zahtevne oblike usposabljanja, poveljniški pregled in priprave na premik kot tudi priprave glede organizacije strelišča v smislu zagotovitve vseh potrebnih organov, predhodno pa je bilo v Republiki Makedoniji izvedeno tudi usposabljanje sodelujočih makedonskih pripadnikov enot zračne obrambe s strani treh inštruktorjev 9. BZO.