Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

05.06.2018

Rodovci 1. brigade praznovali svoj dan

V ponedeljek, 4. junija, so pripadnice in pripadniki Rodovskega bataljona 1. brigade Slovenske vojske v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani zaznamovali svoj dan, ki ga praznujejo 2. junija, na dan rojstva Edvarda Peperka, padlega v vojni za Slovenijo.

Rodovski bataljon sestavljajo Baterija za ognjeno podporo, Četa vojaške policije, Četa za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo, Četa zvez, Inženirska četa, Lahka raketna baterija zračne obrambe, Obveščevalno-izvidniška četa in Protioklepna četa. V takšni sestavi deluje peto leto in ima desetletja bogatih izkušenj ter nepogrešljiva specialistična znanja. Njegov širok spekter specialističnih zmogljivosti zagotavlja bojno podporo enotam 1. brigade in podporo za neprekinjeno poveljevanje. Pripadniki Rodovskega bataljona delujejo na vajah doma in v tujini, v operacijah kriznega odzivanja in na zeleni meji ter so nepogrešljiv člen sistema zaščite in reševanja.

Zbrane pripadnike je nagovoril poveljnik Rodovskega bataljona podpolkovnik Uroš Trinko, ki je povedal, da praznovanje dneva enote predstavlja pomemben del vojaške tradicije in izraža način življenja. Pomeni pot, polno sprememb in izzivov, ki jih vodi k cilju podpreti zmago na bojišču in ohraniti bojno moč enot.
Slavnostni govornik, poveljnik 1. brigade Slovenske vojske polkovnik Robert Glavaš, je povedal, da rodovci svoje delo opravljajo zanesljivo, častno in predano ter da njihove izkušnje in zgodovina sežejo v začetke obstoja Slovenske vojske. Dodal je, da si je brez njihove prisotnosti težko predstavljati delovanje 1. brigade in da so pripadniki s svojim znanjem, usposobljenostjo, predanostjo in vztrajnostjo temeljni steber Rodovskega bataljona.

Ob tej priložnosti so najzaslužnejšim pripadnicam in pripadnikom podelili medalje in priznanja Rodovskega bataljona ter povišanja. Razglasili so tudi najboljšega vojaka in podčastnika v preteklem letu: poddesetnika Miho Kosca iz Protioklepne čete in višjega vodnika Roka Mikuša iz Obveščevalno-izvidniške čete. Slovesnost so popestrili z recitalom pesmi Domovina in Slovenka ter s kulturno točko Orkestra Slovenske vojske.

Fotografije: naddesetnik Miha Prijatelj, Rodovski bataljon 1. brigade Slovenske vojske

Rodovci 1. brigade Slovenske vojske …

… praznujejo svoj praznik 2. junija, …

… na dan rojstva padlega vojaka v vojni za Slovenijo Edvarda Peperka.

Poveljnik Rodovskega bataljona 1. brigade podpolkovnik Uroš Trinko.

Slavnostni govornik poveljnik 1. brigade polkovnik Robert Glavaš.

Najboljši vojak poddesetnik Miha Kosec in najboljši podčastnik višji vodnik Rok Mikuš.

Najzaslužnejšim so podelili …

… priznanja in medalje Rodovskega bataljona …

… ter povišali vojake v činu.

Poveljevanje v Četi za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo je od stotnika Primoža Bernarda prevzel stotnik Blaž Bidovec.

Poveljevanje v Obveščevalno-izvidniški četi je od stotnika Marka Šefmana prevzela stotnica Željka Simič.

Orkester Slovenske vojske in pripadnika 1. brigade so poskrbeli za kulturno točko.