Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

21.09.2016

Ročno evidentiranje delovnega časa tudi za pooblaščene sindikalne zaupnike

Ne držijo trditve Sindikata vojakov Slovenije (SVS) v zvezi z ročnim evidentiranjem delovnega časa, ki jih je 16. 9. 2016 objavil na interni spletni strani Ministrstva za obrambo in na svoji spletni strani.

S pozivom, ki ima elemente poziva k skupinskim ugovorom in pritožbam zoper akte poveljevanja ter ga je mogoče dojeti tudi kot poziv k upiranju oziroma neizpolnjevanju aktov poveljevanja,  je sindikat presegel svoje pristojnosti v okviru socialnega dialoga in v dobro delujoč in zahteven sistem evidentiranja delovnega časa in obračunavanja stroškov dela po nepotrebnem vnesel nezaupanje in zmedo.

Kvalifikacije dela operaterjev ARDČ kot kaznivo dejanje, pozivanje pripadnikov k prijavam in grožnje s kazenskim pregonom so do operaterjev ARDČ, ki opravljajo zelo odgovorno in zahtevno nalogo, žaljive in podcenjujoče. 

SVS je objavil poziv pripadnikom Slovenske vojske z naslovom Nezakonito in kaznivo popravljanje evidenc prisotnosti v SV in navodili SVS za ukrepanje, v katerem nepopolno povzema določila predpisov in  posledično napačno ugotavlja okoliščine v zvezi z vodenjem evidenc delovnega časa v Slovenski vojski. Z objavo tudi opredeljuje redne postopke operaterjev ARDČ kot kazniva dejanja ob neupoštevanju dejstev, da so njihovi ročni vpisi v evidenco o izrabi delovnega časa v specifičnih okoliščinah nujni (npr. večdnevna terenska usposabljanja, vaje, straže, službene poti in druge posebnosti, ki odstopajo od običajnega delovnega ritma), saj drugače ni mogoče zagotoviti pravilne evidence dela v posebnih delovnih pogojih in posledično izplačil pripadajočih dodatkov.

V Slovenski vojski  so za organizacijo dela, skladno s predpisi, pristojni nadrejeni. Delo se odreja z akti vodenja in poveljevanja, katerih izvrševanje je za pripadnike zavezujoče. Ob delovanju pripadnikov v specifičnih okoliščinah (npr. večdnevna terenska usposabljanja, vaje, straže, službene poti in podobno), ko avtomatizirano evidentiranje delovnega časa ni mogoče, pristojni nadrejeni za to obdobje potrdijo ročno izdelane evidence dela za vsakega pripadnika, ki zajemajo vse podatke o dejansko opravljenih delovnih urah, urah dela v posebnih pogojih, nadurah, času stalne pripravljenosti na delo in podobno. Potrjena evidenca zato odraža dejanske okoliščine dela in predstavlja podlago za evidentiranje ustreznih postavk v ARDČ, ki ga izvajajo za to pristojni operaterji v organizacijskih enotah. Če operaterji evidentiranja ne bi opravili, bi za ta čas pripadnik prejel le osnovno plačo, povečano za dodatka za stalnost in delovno dobo ter brez vseh specifičnih dodatkov za delo v posebnih pogojih, povračil, nadomestil in terenskega dodatka.

Dejstvo je, da se ročno evidentiranje delovnega časa opravlja tudi za pooblaščene sindikalne zaupnike SVS in Sindikata Ministrstva za obrambo (SMO), ki so hkrati tudi pripadniki Slovenske vojske in v delovnem času opravljajo izključno sindikalno delo.