Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

16.10.2009

Rezervni častniki so pomembna vez med vojsko in civilno družbo

V kongresnem centru Brdo pri Kranju od 15. do 18. oktobra poteka mednarodna delavnica rezervnih častnikov iz 14 držav, na temo »Poslanstvo organizacij rezervnih častnikov v pogojih profesionalizacije oboroženih sil«. Strokovni posvet sta pripravila Zveza slovenskih častnikov in odbor Partnerstva za mir pri Medzavezniški konfederaciji častnikov rezerve (CIOR). Današnjega otvoritvenega srečanja sta se udeležila tudi ministrica za obrambo, dr. Ljubica Jelušič in načelnik Generalštaba Slovenske vojske,  generalmajor mag. Alojz Šteiner. Ministrica je v uvodnem predavanju poudarila pomen rezervne sestave in rezervnih častnikov kot nujnega člena pri vzpostavljanju konstruktivnega dialoga med vojaštvom in civilno družbo. Po mnenju ministrice Jelušičeve se v procesu profesionalizacije  razkorak med vojsko in civilne družbo povečuje, kar narekuje drugačne rešitve v delovanju vojaške organizacije in promociji vojaškega poklica. Udeležencem delavnice je zaželela, da bi z izmenjavo medsebojnih izkušenj pridobili nova spoznanja, ki bodo pripomogla k uvajanju novih rešitev. Tudi načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor mag. Alojz Šteiner je podčrtal pomen rezervnih častnikov in njihov delež pri razvoju majhne, učinkovite in profesionalne Slovenske vojske. Njihove izkušnje so zlasti dragocene v mednarodnih operacijah in misijah, v prihodnje pa bo po Šteinerjevih zagotovilih Slovenska vojska rezervni sestavi namenila še več pozornosti. Po uvodnih predavanji se je razvila živahna razprava, v kateri sta sodelovala tudi predsednik CIOR polkovnik Willem J.M. Verheijen in podpredsednik sestrske zdravniške konfederacije rezervnih častnikov CIOMR, polkovnik Walter Henry.


Danes in jutri okrog 60 udeležencev delavnice na Brdu nadaljuje delo v več delovnih skupinah, kjer razpravljajo o naraščajočem pomenu rezervne sestave v profesionalnih vojskah,  podpori organizacij rezervnih častnikov pri izvajanju vojaških aktivnosti in izkoriščanju znanja ter izkušenj rezervne sestave pri promociji vojaškega poklica in pridobivanju vojaškega kadra. Udeleženci delavnice bodo ob zaključku delovnega srečanja obiskali tudi gorsko enoto Slovenske vojske.