Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

20.11.2013

Republika Hrvaška pristopa v Večnacionalni center odličnosti za gorsko bojevanje

… še pred začetkom akreditacije Natovega centra odličnosti

V večnacionalnem centru odličnosti za gorsko bojevanje (VCOGB) so v torek, 19. novembra, gostili ekspertno skupino hrvaškega ministrstva za obrambo, ki jo je vodil načelnik sektorja za mednarodno sodelovanje (J-5) generalštaba hrvaške vojske polkovnik Marjan Paljević. Polkovnik Boštjan Blaznik je gostom predstavil aktualne dejavnosti VCOGB in jih seznanil z načrtom dela za prihodnje leto, s poudarkom na načrtu akreditacije Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje v letih 2014 in 2015.

Republika Hrvaška je izrazila interes za polnopravno članstvo v že obstoječem VCOGB; tako je bil glavni namen tokratnega obiska priprava pravnih podlag za širitev VCOGB z Republiko Hrvaško, ki ostaja med najresnejšimi državami kandidatkami za sodelovanje v Natovem centru odličnosti za gorsko bojevanje.