Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

01.03.2010

Rekreativna tekaška prireditev v počastitev dneva Sveta za mednarodni šport

V sredo, 3. marca, bo v vseh vojašnicah Slovenske vojske v okviru jutranje kondicijske vadbe potekala rekreativna tekaška prireditev v počastitev dneva Sveta za mednarodni šport (Conseil International du Sport Militaire – CISM). Slovenska vojska bo z izvedbo organizirane množične tekaške vadbe prispevala k zavedanju pripadnikov o pomenu kondicijske vadbe v vojski in krepitvi vojaških kolektivov ter sodelovala pri širitvi skupnih vrednot članic CISM.
 
Poleg tega želi Slovenska vojska z izvedbo dogodka tudi seznaniti slovensko javnost na dejavno vlogo, ki jo ima v mednarodnem vojaškem športu, in na podporo, ki jo daje vrhunskemu športu v Sloveniji.

Svet za mednarodni vojaški šport je bil ustanovljen 18. februarja 1948, ko so Belgija, Danska, Francija, Luksemburg in Nizozemska organizirale prvo mednarodno sabljaško tekmovanje med pripadniki oboroženih sil. V Svet za mednarodni šport, ki je tudi partner Mednarodnega olimpijskega komiteja, je vključenih 127 držav, katerih pripadniki oboroženih sil nastopajo v več kot 30 športnih panogah. Na štiri leta potekajo svetovne vojaške igre, vsako leto pa je organiziranih 25 svetovnih in več kot 100 regionalnih vojaških prvenstev. Slovenija je polnopravna članica CISM od leta 1992. Slovensko delegacijo v svetu predstavlja osem članov. Naloge nacionalne delegacije so sooblikovanje strategije vojaškega športa, načrtovanje sodelovanja na prvenstvih CISM, organizacija prvenstev CISM v Sloveniji, dajanje predlogov zaposlovanja športnikov v Slovenski vojski ter povezovanje nacionalnega in vojaškega športa.