Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

30.05.2014

Regionalne rezervne sile Eufor bodo odpravljale tudi posledice poplav v Bosni in Hercegovini

Danes, 30. maja, je iz mariborske Vojašnice generala Maistra v Bosno in Hercegovino odpotovalo 120 pripadnikov Slovenske vojske, ki predstavljajo del Regionalnih rezervnih sil (RRS) Eufor. Predvidoma do 14. junija bodo sodelovali na mednarodni aktivnosti, ki bo zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Bosno in Hercegovino, tokrat sestavljena iz dveh delov; mednarodne vojaške vaje, ki jo vodi poveljstvo sil Eufor, njen temeljni cilj pa je integracija čete v večnacionalni bataljon RRS Eufor, nato pa bodo pripadniki RRS sodelovali pri odpravljanju posledic poplav, ki so prizadele tamkajšnje prebivalce.

Slovenska vojska letos v RRS Eufor za obdobje šestih mesecev zagotavlja četo, ki jo sestavljajo pripadniki 1. in Logistične brigade ter 430. mornariškega diviziona. Motorizirana četa, okrepljena z moduli za pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, bo po končanih aktivnostih na integracijski vaji lokalnemu prebivalstvu, civilnim oblastem in institucijam pomagala pri odpravi posledic nedavnih poplav in plazov z razdeljevanjem pomoči prebivalstvu, vzpostavljanjem taborov, omogočanjem začasne namestitve, čiščenjem naplavin in dekontaminacijo, izvajanjem preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni, nadzorom in izvidovanjem prehodnosti komunikacij in izvajanjem zaščitnih ukrepov ob možni prisotnosti neeksplodiranih ubojnih sredstev. Opremljeni bodo z različnimi bojnimi in terenskimi vozili, opremo za vzorčenje vode in zemlje, kemijskim in veterinarskim laboratorijem, različno zaščitno opremo, četo pa sestavljajo tudi pripadniki za medicinsko oskrbo in oddelek za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev.

Postopek uporabe RRS Eufor sicer poteka v štirih fazah; po aktiviranju sil sledi premik v območje odgovornosti, izvedba naloge in vrnitev na matične lokacije. Sile se lahko vpokličejo na območje operacije Eufor v primeru nenadnega poslabšanja varnostnih razmer, v primeru nastanka različnih kriznih situacij vključno z večjimi naravnimi in drugimi nesrečami, v primeru večjega in dlje trajajočega angažiranja sil Eufor, ki so že v mednarodni operaciji v Bosni in Hercegovini ter v primeru vaj, ki lahko potekajo samostojno ali v sodelovanju z enotami vojske Bosne in Hercegovine.