Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

05.03.2009

Priznanja podeljena, smeti pobrane …

V torek, 3. marca, je v Centru za usposabljanje (CU) v Vojašnici Janka Premrla - Vojka v Vipavi na postrojitvenem prostoru vojašnice potekala slovesnost ob šesti obletnici delovanja CU in koncu usposabljanja pripadnikov prostovoljnega služenja vojaškega roka (PSVR). Na slovesnosti so bile postrojene enote centra, zbrane pa je nagovoril poveljnik CU podpolkovnik Miran Rožanec. Na podlagi 2. člena Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo in Ukaza o priznanjih Centra za usposabljanje so bila podeljena tudi priznanja, in sicer bronasti znak CU 34 pripadnikom, srebrni znak CU štirim pripadnikom, zlati znak CU enemu pripadniku, plaketa CU trem pripadnikom, pohvala poveljnika dvema pripadnikoma ter zahvala CU dvema enotama in ustanovi.

PSVR ima zelo pomembno vlogo pri povezovanju, saj se prav prek prostovoljcev ohranja vez med SV in slovensko družbo. Do zdaj je bilo v šestih letih delovanja CU Vipava usposobljenih 6252 vojakov po različnih programih, in sicer osnovno in temeljno vojaškostrokovno usposabljanje, osvežitveni in dodatni tečaj, prostovoljno služenje vojaškega roka, pogodbeni pripadniki ter vojaški uslužbenci, in drugih udeležencev, torej študentov ter dijakov.

CU zelo dobro sodeluje z okoljem, v katerem deluje, zato so se pripadniki centra odločili, da se svojega jubileja spomnijo z domačini in učenci tamkajšnje osnovne šole. Odločili so se za izvedbo skupne čistilne akcije. Dogodka so se udeležili tudi gojenci posebnega programa Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje oziroma CIRUS iz Vipave. Čiščenje je potekalo na petih delovnih točkah od reke Vipave, do hudournika Bela ter strelišča in vadišča Mlake.

V manj kot petih urah so s smetmi napolnili tristo vrečk po 150 litrov. Zaradi bolezni so v centru Vipave morali odstraniti tudi 55 let staro cedro iz Libanona. Čistilno akcijo so končali ob 14. uri, po tem pa je v jedilnici vojašnice sledilo še druženje ob toplem vojaškem obroku.

 

Foto:  Carmen Kos, PDRIU