Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

10.06.2016

Prisegam, za Slovenijo!

V petek, 10. junija, so v Veščinskem centru v Vipavi slovesno prisegli poklicni vojaki in vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka, ki so uspešno opravili temeljno vojaško usposabljanje. V program se je devet kandidatov za vojaka, vojaška uslužbenka in 21 vojakov prostovoljcev vključilo 7. marca. Najboljše strelske rezultate sta dosegla vojakinja prostovoljka Mojca Vuletič in poklicni vojak Denis Turnšek. Priznanje za najboljši uspeh pa sta prejela vojak prostovoljec Jurij Možina in poklicni vojak Simon Kavčič. Zbrane je nagovoril poveljnik Centra vojaških šol brigadir Vilibald Polšak. Poudaril je, da je za mnoge danes čisto navaden dan, za nas vojake, starše in svojce pa zelo poseben dan, ko smo lahko ponosni na vojake v postroju, ki so dokazali, da so iz pravega testa. Že jeseni bo mogoče vojaški rok prostovoljno služiti tudi v Novem mestu.

Temeljno vojaško usposabljanje se v Veščinskem centru izvaja kot enovit program za prostovoljce na služenju vojaškega roka in vse kategorije kandidatov za zaposlitev v SV (vojake, častnike in vojaške uslužbence). Program obsega tri stopnje.

Prostovoljno služenje vojaškega roka je namenjeno državljankam in državljanom Slovenije, ki se želijo seznaniti z vojaškim življenjem in pridobiti temeljno vojaško znanje in veščine. Z uspešno končanim programom vojaki pridobijo splošno vojaško evidenčno dolžnost (VED) vojak A11100.

Temeljno vojaško usposabljanje je namenjeno vsem državljanom in državljankam, ki se želijo zaposliti v SV. Uspešno opravljeno usposabljanje je za kandidata za vojaka in častnika pogoj za pridobitev splošnega VED vojak A11100, medtem ko kandidati za vojaške uslužbence pridobijo VED A20050 (nižji vojaški uslužbenci – NVU) in A40050 (višji vojaški uslužbenci – VVU). Kandidati za častnika z opravljenim temeljnim vojaškim usposabljanjem lahko nadaljujejo vojaško izobraževanje in usposabljanje na Šoli za častnike, medtem ko se vojaškim uslužbencem to šteje kot opravljena prva faza osnovnega usposabljanja za delo v vojski.

Od leta 2003 je različne oblike temeljnega vojaškega usposabljanja uspešno končalo 3596 poklicnih vojakinj in vojakov ter 1820 vojakinj in vojakov na prostovoljnem služenju vojaškega roka. Izmed vseh, ki so bili napoteni na prostovoljno služenje, je vlogo za zaposlitev v SV dala skoraj polovica, zaposlilo pa se jih je približno 30 odstotkov oziroma skoraj vsak tretji prostovoljec.

> www.postanivojak.si