Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

19.02.2013

Priprave na uvajanje letala Falcon 2000 EX L1-01 v operativno uporabo so že v polnem teku

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije je bilo za upravljavca letala Falcon 2000 EX s 1. januarjem 2013 določeno Ministrstvo za obrambo. Letalo se je uvrstilo v letalsko floto Slovenske vojske z namenom trženja letala v sistemu ATARES (Air Transport & Air to Air Refuelling and other Exchange of Services), nadalje izvajanje VIP-prevozov na podlagi bilateralnih dogovorov z državami članicami Nata in EU ter izvajanje prevozov za potrebe državnih organov.

Letalo bo ponujeno kot zmogljivost Republike Slovenije in ga bodo lahko uporabljale tudi druge države, skladno z zaprosilom za uporabo prevoza in razpoložljivostjo zmogljivosti.

Ministrstvo za obrambo je letalo že vpisalo v register vojaških zrakoplovov z novo oznako L1-01 ter zagotovilo, da se bo letalo v sredini letošnjega leta, skupaj s potrebno posadko, lahko ponudilo v sistem ATARES in za druge prevoze. Sistem ATARES omogoča izmenjavo storitev zračnega transporta in polnjenja z gorivom v zraku na podlagi ekvivalentnih ur poletov, ki so zasnovane na podlagi ure leta letala C-130. Ura leta z letalom Falcon F2000 EX je v sistemu ATARES ocenjena kot ekvivalent 0,5 ure leta z letalom C-130. Pri sistemu ATARES gre za izmenjavo oziroma najem zračnih plovil med državami podpisnicami tehničnega sporazuma, sama koordinacija za pridobivanje določenega plovila pa poteka med državo podpisnico sporazuma in koordinacijskim centrom za premike v Evropi s sedežem v Eindhovnu na Nizozemskem. Ko se državi dogovorita o najemu letala, se izda t. i. naročilo/račun, prevoznik pa zatem izvede prevoz in pridobi bonus ure v sistemu, saj so plačilno sredstvo v sistemu ATARES bonus ure.

Letalo Falcon se nahaja na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer bo tudi hangarirano, priprave na uvajanje letala v operativno uporabo pa so že v polnem teku. S sklepom ministra za obrambo je bila decembra lani imenovana delovna skupina za pripravo pogojev za prevzem in uvedbo letala Falcon v operativno uporabo v Slovenski vojski. Prav tako so bili že izbrani štirje kandidati za pilote letala; dva sta trenutno na enomesečnem šolanju v Franciji, v naslednjem mesecu pa bosta na šolanje napotena še druga dva kandidata. Izbrano je bilo tudi sedem pripadnikov Slovenske vojske za letalsko tehnično osebje, ki bodo vzdrževali letalo na I. in II. stopnji vzdrževanja, s štiritedenskim šolanjem na vojaškem letališču Cerklje ob Krki pa bodo začeli konec februarja. Stroški šolanja pilotov in letalskega tehničnega osebja bodo znašali dobrih 200.000 evrov.

Glede na to da je letalo vpisano v vojaški register in je uvrščeno v kategorijo državnega zrakoplova, bo Republika Slovenija s tem privarčevala približno 70.000 evrov letno, kolikor znaša pristojbina za letno podaljšanje plovnosti, v kolikor je plovilo v civilnem registru.

S prenosom vodenja vzdrževanja na Slovensko vojsko bo vsako leto privarčevano tudi približno 60.000 evrov, v prihodnjem letu pa bo Slovenska vojska prevzela še osnovno vzdrževanje, kar bo pomenilo prihranek na letni ravni v višini okoli 120.000 evrov.

Slovenska vojska bo letalo Falcon 2000 EX L1-01 in potek njegovega uvajanja v operativno uporabo predstavnikom medijev predstavila v prvi polovici marca.