Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

16.08.2011

Priprave 16. kontingenta Slovenske vojske na mednarodno operacijo ISAF v Afganistanu

Od ponedeljka, 8. avgusta, v Večnacionalnem centru za usposabljanje (JMRC – Joint Multinational Rediness Center Hohenfels) v Republiki Nemčiji poteka usposabljanje pripadnikov in pripadnic 16. kontingenta Slovenske vojske, ki v začetku oktobra odhaja v šestmesečno mednarodno operacijo ISAF v Afganistanu.

Usposabljanja, ki bo potekalo do 24. avgusta, se udeležuje 35 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske in 12 pripadnikov Oboroženih sil Združenih držav Amerike, ki bodo v Afganistanu delovali v okviru slovenskega kontingenta.

V prvem delu usposabljanja se je kontingent usposabljal iz taktičnih postopkov in specifičnih nalog, ki jih bodo pripadniki izvajali v Afganistanu, v drugem delu pa se bo poveljstvo usposabljalo iz štabnega procesa dela na taktičnem nivoju, mentorji čet se bodo usposabljali iz taktičnih postopkov na terenu, usposabljanje pa se bo končalo s skupno vajo, ki bo namenjena preverjanju kontingenta.

Usposabljanje v Republiki Nemčiji predstavlja drugo fazo priprav na odhod v operacijo. Prvi del priprav je bil izveden v Republiki Sloveniji. V okviru prve faze, ki se je izvajala v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni, sta bila izvedena konsolidacija in usposabljanje iz individualnih in kolektivnih veščin ter taktike malih enot. Pripadniki in pripadnice so opravljali različne tečaje in seminarje, prav tako pa je potekalo tudi zadolževanje z opremo in orožjem. Tretjo fazo usposabljanja bo kontingent izvedel v prvih štirinajstih dnevih po prihodu v Afganistan.